Škodaland je kvůli koronaviru uzavřený, přesto se připravuje na novou sezonu

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 31. březen 2020 16:51
DSC05699 Foto: ÚMO Plzeň 3

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu a přijatá mimořádná opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 je už dva týdny nepřístupný pro veřejnost multifunkční sportovní areál Škodaland v Českém údolí. Brány jsou sice zavřeny, ale uvnitř se pracuje na přípravách na novou sezonu.

Obvod samozřejmě nečeká na okamžik, až se budou moci otevřít všechna sportoviště a sportovní areály a využívá této doby, aby co možná nejlépe připravil areál na nadcházející sezónu. „V areálu probíhají pravidelné koordinační schůzky, určení pracovníci kontrolují a renovují vybavení areálu, upravuje se rovněž zeleň včetně zastřihávání keřů a připravuje se nový, pro návštěvníky přehlednější, informační systém," uvádí Petr Baloun, první místostarosta centrálního městského obvodu.

Vedení obvodu rovněž zvažuje možnosti dalších změn a vylepšení. Milovníci letního koupání jistě ocení snahu o vylepšení situace koupacího jezírka, které prochází komplexní přípravou, včetně vyčištění dna jezírka a celého filtračního zařízení. „Zatím se jedná o dílčí opatření směřující k zajištění co možná nejčistější vody a omezení rizika přerušení provozu z důvodu její zdravotní závadnosti. Bohužel technologie biologického čištění vody je již kapacitně nedostačující a technicky i morálně zastaralá, proto je připravován projekt na komplexní modernizaci a zkapacitnění této technologie tak, aby se jezírko opět stalo atraktivním pro návštěvníky areálu,“ upřesňuje Baloun.

„Přesto, že v současné chvíli ani nevíme, kdy budou moci být brány areálu návštěvníkům znovu otevřeny, nemarníme čas a areál se snažíme na sezónu co nejlépe připravit, tak aby co nejlépe sloužil veřejnosti. Držme si palce, aby k otevření mohlo dojít co nejdříve, a v areálu jsme si mohli společně zasportovat," dodává David Procházka, starosta centrální městského obvodu.