Sbírka Pomáhající Plzeň poskytne peníze ženě z ubytovny a otci dítěte

Zveřejněno v Z Plzně
Od - neděle, 12. únor 2023 10:57
Sbírka Pomáhající Plzeň poskytne peníze ženě z ubytovny a otci dítěte ilustrační. Foto: pixabay

Celkem 115 tisíc korun rozdělí město Plzeň z transparentního účtu veřejné sbírky Pomáhající Plzeň mezi další dva žadatele. Jedním z nich je žena, která trpí zdravotními problémy a nemůže sehnat plnohodnotnou práci, druhým je muž, který by chtěl do péče získat osmiměsíční dceru, o níž matka nejeví zájem. Sbírka je zřízena na pomoc lidem, kteří se ocitli v bytové nouzi. 

„Určena je samoživitelům, ukrajinským uprchlíkům či seniorům. Pomůže i lidem, kteří potřebují zaplatit kauci či nájemné a nemohou si na tyto výdaje našetřit z vlastní výplaty. Žadatelé mohou požádat o dar až ve výši 100 tisíc korun. Nyní bylo vyhověno dalším dvěma,“ uvedla radní pro oblast bytovou včetně sociálního začleňování Světlana Budková.

Finanční dar obdrží žena, jež trpí zdravotními problémy a je pro ni těžké sehnat plnohodnotné zaměstnání. Zatím vykonává veřejně prospěšné práce na Úřadu městského obvodu Plzeň 1. „Žadatelka je dlouhodobě osobou v bytové nouzi vlivem životních okolností – v současné době žije na ubytovně. Chtěla by však najít důstojnější zázemí a pronajmout si byt, aby mohla dále žít důstojný život. Peněžní částku použije na úhradu provize realitní kanceláři, úhradu kauce a prvního nájemného, dále na zaplacení stěhovací služby. Její celkové příjmy činí 9 879 Kč a vzhledem k výdajům z nich není schopná spořit,“ vysvětlila Světlana Budková. 

Zastupitelstvo rozhodlo o daru i pro druhého žadatele. Finanční podpora pomůže muži, který má s bývalou přítelkyní osmiměsíční dceru. Ta je ale v současnosti umístěna v dočasné pěstounské péči. Matka o miminko nejeví zájem, jeho otec by jej rád získal do své péče. Hledá proto vhodné bydlení. Finanční obnos by použil na úhradu kauce, prvního nájemného a vybavení bytu.

Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň je zřízena na dobu neurčitou na území ČR na pomoc lidem nacházejícím se na území města Plzeň, kteří museli z důvodu války na Ukrajině opustit svoje domovy, a lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci způsobené bytovou nouzí. Výtěžek sbírky bude používán výhradně k úhradě nákladů spojených se zajištěním dlouhodobého bydlení. Jedná se o úhradu nájemného a souvisejících služeb a energií, kaucí, pořízení základního vybavení bytu a zajištění dalších potřeb souvisejících s integrací do společnosti.

Ke dni 24. 1. 2023 se na transparentním účtu od 8. 3. 2022 nashromáždila částka ve výši 3 587 265,82 Kč. Z těchto prostředků již bylo úspěšným žadatelům vyplaceno 25 darů v celkové výši 613 530 Kč. Jednalo se především o finanční prostředky určené na základní vybavení bytu a kauce. Od zahájení sbírky bylo podáno ke dni 24. 1. 2023 celkem 90 žádostí o dar, kterou předložilo 43 českých občanů, 46 občanů Ukrajiny a jedna právnická osoba. Poměr mezi podpořenými finančními dary je 11 občanů z Česka a 14 občanů Ukrajiny. Sbírku administruje Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně.