První Češka v čele celosvětové organizace angličtinářů je z Fakulty pedagogické ZČU

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 17. prosinec 2019 17:47
Gabriela Klečková_vedoucí katedry AJ FPE Gabriela Klečková

První Češka bude od března 2021 na jeden rok v čele největší světové profesní organizace sdružující učitele angličtiny od základních škol po vysoké, odborníky i lingvisty. Prezidentkou TESOL International Association se stane Gabriela Klečková, vedoucí katedry anglického jazyka Fakulty pedagogické Západočeské univerzity.

Od svého vzniku v roce 1966 poskytuje TESOL International Association profesní podporu a rozvoj široké škále odborníků z různých stupňů a kontextů vzdělávání s cílem zkvalitňovat výuku anglického jazyka. Organizace, která má více než 12 000 členů po celém světě.

Gabriela Klečková byla členskou základnou celosvětové profesní organizace TESOL International Association zvolena na tři roky do jejího úzkého vedení. Od března 2021 ji přitom po dobu jednoho roku povede jako prezidentka. „Aktivní členství v organizaci se stalo nezbytnou součástí mého profesního života. Kromě získávání odborných znalostí a zkušeností jsem se postupně zapojovala do různých výborů a pracovních skupin, které v první polovině letošního roku vyvrcholilo kandidaturou na prezidentku organizace,“ říká Gabriela Klečková, která je  členkou TESOLu od roku 1999. „Od samého začátku mi organizace nabízela příležitost se setkávat s kolegy z celého světa, sdílet zkušenosti, diskutovat problematiku oboru a učit se novým odborným poznatkům,“ přibližuje přínos organizace vedoucí katedry anglického jazyka FPE.

„Kandidatura odráží moji potřebu vrátit zpět a zároveň zúročit to mnohé, co jsem se v asociaci a profesním životě na americkém a evropském kontinentu naučila. Pevně doufám, že v nadcházejících třech letech se mi podaří ve spolupráci s ostatními kolegy ve vedení a i celé asociaci iniciovat a realizovat kroky, které jsou ve strategickém plánu TESOLu a jejichž společným jmenovatelem je zlepšování kvality vzdělávání v anglickém jazyce ve světě,“ dodává budoucí prezidentka TESOLu Gabriela Klečková.