Připravte si peněženky! Cena vodného i stočného se zvýší

Zveřejněno v Z Plzně
Od - středa, 22. prosinec 2021 16:01
Připravte si peněženky! Cena vodného i stočného se zvýší foto: se souhlasem ZAK TV

Rada města Plzně schválila nové ceny vodného a stočného pro rok 2022. Vodné bude od 1. ledna 2022 činit 57,52 korun za metr krychlový bez DPH, stočné 35,63 korun za metr krychlový bez DPH, celkem tedy 93,15 korun za metr krychlový bez DPH. Oproti roku 2021 se jedná o navýšení o 3,68 procenta.

Důvodem ke zvýšení cen vody je významný nárůst vstupních nákladů, hlavně elektrické energie, chemikálií nutných pro úpravu pitné vody a také nárůst cen veškerých stavebních prací, které souvisejí zejména s obnovou infrastrukturního majetku Vodárny Plzeň a havarijními či provozními opravami. Jen nárůst cen elektrické energie je předpokládán o 250%. Zdražuje se i surová voda, kterou VP a.s. musí nakupovat a odebírá ji z řeky Úhlavy v areálu úpravny vody v Plzni na Homolce.

„Díky úsporným opatřením, která jsme celoročně zavedli ve všech provozech, můžeme deklarovat, že u nás spotřeba energií ani dalších komponentů nutných k výrobě pitné vody a čištění odpadní vody neroste. Zvýšení ceny vodného a stočného je nutné kvůli nárůstu vstupních cen, s nimiž se musíme vyrovnat,“ prohlásil generální ředitel Vodárny Plzeň Jiří Kozohorský.

Vodárna Plzeň vloni vyrobila cca 14,42 milionů metrů krychlových pitné vody. Průměrná spotřeba vody zůstává v Plzni v posledních letech zhruba stejná, tedy cca  90 litrů vody na osobu a den.

Vodné a stočné patří mezi věcně usměrňované ceny, které se řídí Cenovým věstníkem Ministerstva financí České republiky. Věcně usměrňovaná cena je cena, do které výrobce může zakalkulovat jen oprávněné (ekonomicky zdůvodnitelné) náklady a přiměřenou míru zisku.