Červenohrádecká ulice bude bezpečnější. Její rekonstrukce začne na jaře

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pátek, 28. leden 2022 06:46
Červenohrádecká ulice bude bezpečnější. Její rekonstrukce začne na jaře Foto: Š. Ferkl

Vyšší bezpečnost motoristů, cyklistů, ale i pěších má za cíl dlouho připravovaná rekonstrukce Červenohrádecké ulice v úseku od začátku zástavby v Červeném Hrádku až ke křižovatce s ulicí K Bukovci v celkové délce 1776 metrů. Aktuálně se vybírá zhotovitel stavby, se samotnou úpravou by se mělo začít letos na jaře, kompletně hotovo by mělo být v roce 2024.

ZMOP4 kockovaRekonstrukce nebezpečné Červenohrádecké ulice byla jednou z dlouhodobých priorit místostarostky městského obvodu Plzeň 4 Lenky Kočové (ODS). "Osobně jsem dennodenním svědkem toho, jak je pohyb pěších včetně malých dětí a cyklistů na této rušné komunikaci nebezpečný. Mám velkou radost z toho, že naše intenzivní jednání s Plzeňským krajem a městem Plzní byla úspěšná a že se nám společnými silami podaří učinit tento problematický úsek bezpečným. Pro občany Červeného Hrádku i Újezdu bude nová vozovka s chodníky velkou satisfakcí," říká Kočová (na fotce).

Podle primátora Plzně Pavla Šindeláře (ODS) by měla být zahájena rekonstrukce v květnu a jedná se o akci, na které se finančně spolupodílí město Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. "Je to úsek nejvíce problematický, dlouhodobě je tato komunikace nevyhovující zejména pro chodce," připustil Šindelář s tím, že město Plzeň se bude podílet na stavbě chodníku a komunikace.

V průběhu rekonstrukce dojde k upravení šířky komunikace na předepsaných 6,5 metru včetně výměny všech konstrukčních vrstev, Vznikne smíšená stezka pro pěší a cyklisty z Újezda do Červeného Hrádku a zmizí nebezpečné místo, zaústění silnice K Fořtovně do ulice Červenohrádecká, kde bude vybudována nová okružní křižovatka.

Dlouholetý boj o rekonstrukci

Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou dopravní stavbu, bylo podle technického ředitele Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Martina Víta v minulosti velice náročné vypořádání všech majetkoprávních vztahů k pozemkům, na kterých se stavba bude nacházet. Z tohoto důvodu se přípravná fáze projektu táhla několik let. „V červnu loňského roku se podařilo městu Plzni zasmluvnit veškeré předmětné pozemky a díky tomu oba investoři získali v polovině roku pravomocné stavební povolení,“ vysvětlil Vít. Následně podle něj proběhlo výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, která je nezbytným podkladem pro výběr zhotovitele vlastní rekonstrukce.

Vzhledem k rozsahu celého projektu rekonstrukce a k zajištění obslužnosti přilehlých nemovitostí bude akce rozdělena do pěti částí. První a druhá část je úsek od Staroveské ulice směrem k Červenému Hrádku, třetí a čtvrtá je pokračováním rekonstrukce ulice Červenohrádecká včetně výstavby nové okružní křižovatky. Poslední pátou částí pak bude úprava ulice K Fořtovně a Pod Hospodou.

Náklady na rekonstrukci dosahují částky přes 106 milionů korun, z toho Správa a údržba silnic Plzeňského kraje dává 71,5 milionu korun bez DPH, město pak 35 milionů korun bez DPH.