Plzeňské sídliště Košutka má nový park, vznikl podle přání lidí

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pátek, 29. duben 2022 14:07
Plzeňské sídliště Košutka má nový park, vznikl podle přání lidí Foto: město Plzeň

Nový park Podzemník, jehož podobu navrhli při společných plánovacích setkáních sami obyvatelé okolních domů, dostalo jedno z největších plzeňských sídlišť Košutka. V prostoru bývalého hřiště BMX na okraji Košutky vznikl za 18,5 milionu korun nový park na ploše asi 2,5 hektaru. Podařilo se v něm uskutečnit téměř všechny návrhy lidí, takže nabízí ohniště, místo pro grilování, piknikové stoly, lavice, šachové stolky, odpočívadlo s pohyblivými fit prvky nebo rovný zatravněný plácek pro provozování míčových her.

Park Podzemník 7Návrh parkových úprav se zrodil během dvou plánovacích setkání organizovaných Centrem pro komunitní práci západní Čechy na podzim 2016. „Lidé si přáli, aby se prostor po bývalém BMX hřišti stal podobně udržovaným a přehledným, jako je stávající park na přání Zemník. Měli zájem také o posezení a piknikování, o umístění ohniště, možnost protažení těla a také o psí koutek. To vše v parku nyní najdou,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

V místech, kde se často objevovaly černé skládky a občas přespávali bezdomovci, vznikla nově upravená parková plocha. „Chtěli jsme, aby se toto místo stalo zelenou oázou hlavně pro ty, kteří bydlí v jeho okolí. Po dobré zkušenosti s vybudováním parku na přání Zemník v sousedství nového parku Podzemník jsme chtěli zkrášlit i sousední zelenou plochu. Pracovně byl pro nový park v místě bývalého BMX hřiště používán název Podzemník, neboť se jedná o terénní sníženinu pod parkem Zemník. Ten název mu již zůstal,“ řekla místostarostka Městského obvodu Plzeň 1 Ilona Jehličková.

„V prostoru po opuštěném BMX hřišti se podařilo zhmotnit prakticky všechna přání uživatelů parku, jako je ohniště, místo pro grilování, piknikové stoly, lavice, šachové stolky, odpočívadlo s pohyblivými fit prvky nebo rovný zatravněný plácek pro provozování jakýchkoliv míčových her. Masivní lavice byly doplněny také k oblíbené streetworkoutové sestavě,“ vysvětlila Irena Tolarová z oddělení přípravy staveb urbanistické zeleně Správy veřejného statku města Plzně, která měla projekt na starosti, a dodala: „Do vzdálenější části parku byl umístěn psí koutek s dřevěnými prvky k procvičení psí zdatnosti. Prvky pro přeskakování či slalom mohou ale sloužit i dětem. Celý nově založený park lze přehlédnout z vyhlídky pod borovicí.“

Pojetím se nová část parku podobá parku na přání Zemník, veškeré úpravy jako například kamenné zídky či mlatové cesty jsou provedeny z přírodních materiálů. V parku bylo vysazeno 64 listnatých dřevin domácích druhů převážně dubů, habrů, javorů a bříz, ale i ovocné stromy jako například hrušně, třešně či moruše a 48 jehličnatých dřevin, převážně borovic lesních. Jedná se o druhy, které jsou pro toto stanoviště na okraji borového lesa vhodné. Velká část dřevin v parku přitom pochází z původních náletů (jasany, javory, duby, hlohy), u některých z nich došlo pouze k výchovnému řezu a zapěstování koruny. Tyto dřeviny lze poznat podle toho, že nemají ochranné kotvení kmene. Ke zpomalení odtoku vody byla ve spodní části parku upravena tůň, v níž jsou po delší dobu zachytávány srážky a slouží tak zároveň i jako ptačí napajedlo.

Podzemník navazuje severním a západním směrem na park Zemník, který byl dokončen v roce 2002. Spolu tak vytvářejí téměř čtyřhektarovou parkovou plochu v těsné blízkosti jednoho z největších plzeňských sídlišť. Autorkou projektu Parku Podzemník byla Jana Kohlová, která se podílela také na návrhu Parku Zemník.

Práce na revitalizaci zeleného, avšak do té doby neudržovaného území nedaleko konečné autobusové linky číslo 30 na Košutce probíhaly od léta 2020 do podzimu 2021. Projekt za necelých 18,5 milionu korun včetně DPH realizovala podle návrhu zahradní architektky Jany Kohlové firma VYSSPA Sports Technology s.r.o. Výstavbu parku Podzemník plně hrazenou z rozpočtu města Plzně zajišťovala příspěvková organizace Správa veřejného statku města Plzně.