Plzeňská základní škola má prostor před areálem upraven podle přání žáků

Zveřejněno v Z Plzně
Od - středa, 31. srpen 2022 10:26
Plzeňská základní škola má prostor před areálem upraven podle přání žáků Foto: město Plzeň

Plzeňská základní škola Slovanská alej má prostor před areálem nově upraven podle přání svých žáků, kteří ho sami pomohli navrhnout. V krajském městě je to zatím ojedinělý projekt spolupráce dětí, architektů, školy, obvodu Plzeň-Slovany a města, který stál sedm milionů korun z plzeňského rozpočtu. 

 8295894 PohledShora21ZŠ fotoAFOJTÍKOVÁ‚‚Prostor před školou je obvyklým místem setkávání se spolužáky. Je dobře, že jeho nová podoba respektuje přání a požadavky dětí, které ho budou denně užívat. Lavičky i barevné multifunkční tvary, na kterých se dá sedět nebo si hrát, oživí prostor s keřovým habrovým bludištěm, kde hlavní pěší cestu ke škole tvoří pásy asfaltu a žulové dlažby. Prostor lemují stožáry veřejného osvětlení s LED svítidly a alejové stromy. Realizují se tak nápady zdejších školáků, které vzešly z participativního projektu a konečně se dočkaly realizace,“ řekl náměstek plzeňského primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Celý projekt odpočinkové zóny před 21. ZŠ Plzeň má dlouhou historii. Samotný nápad žáků 5. a 6. třídy na zkvalitnění místa, kde nejen oni, ale řada obyvatel této čtvrti tráví svůj čas, přišel v roce 2012, kdy se přihlásili do programu Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor neziskových organizací Plzeň 2015 a Centrum pro komunitní práci západní Čechy. Děti navrhly několik témat, ze kterých jim přišlo nejdůležitější upravit místo před vlastní školou. Žákovský tým s vychovatelkou Zuzanou Štěpáníkovou pak na projektu pracoval několik měsíců. Během nich žáci vymýšleli a graficky zpracovávali nápady na proměnu prostoru, konzultovali svůj záměr s úřady, sbírali názory veřejnosti, sestavovali rozpočty i úspěšně hledali pomocníky a sponzory z řad soukromých firem. V soutěži získali školáci z 21. ZŠ druhé místo. Poté Plzeň 2015, o. p. s. vypsala vyzvanou architektonickou soutěž, oslovila tři firmy a požádala je, aby udělaly s dětmi workshop a na základě jejich nápadů zpracovaly studii, kterou děti a odborná porota vyhodnotí. Vybraný návrh pak byl předán Správě veřejného statku města Plzně k realizaci.

Podle vítězného návrhu bylo v prostoru předškolí vysazeno zelené habrové bludiště a vznikla dvě dřevěná pódia, která jsou tu doteď. Dřevěné hrací prvky už do dnešních dní nevydržely. Modernizace se v posledních letech dočkal i příjezd ke škole po Slovanské aleji, kde v rámci plynulosti silničního provozu vznikl parkovací záliv K+R (kiss and ride) určený k výstupu a nástupu školáků. Projekt doplnily nové chodníky a obrubníky. Až v letošním roce došlo na realizaci původního návrhu školáků. Stavaři zvládli úpravy během letních prázdnin.

Prostranství doplní vhodná zeleň – převážně nižší stromy ozdobné květem, které přistíní odpočinkové plochy. Sázet se budou později, v klimaticky vhodném termínu na podzim, ve druhé polovině listopadu. Stávající vzrostlé jírovce tady doplní patnáct nových stromů, mezi kterými budou další tři jírovce maďaly a dvanáct okrasných višní chloupkatých, které kvetou atraktivním růžovobílým květem a na podzim zbarvují listy výrazně do červena. ‚‚Hlavní zpevněná linie cest dělí prostor na západní aktivní zónu a východní klidovou zónu. Aktivní zóna je v průběhu odpoledne převážně ve stínu, i proto tady našly místo atrakce pro hraní dětí. Východní část prostoru je určena pro klidnější aktivity. Věřím, že tohoto místa budou rádi využívat nejen žáci místní školy, kterými jsme byli já i moje dcera, ale i občasné, kteří tu žijí,“ doplnil starosta Městského obvodu Plzeň 2 Lumír Aschenbrenner.