Plzeňská radnice rozdělí na opravy památek více než jeden a půl milionu korun

Zveřejněno v Aktuálně
Od - neděle, 2. červenec 2023 16:59
Plzeňská radnice rozdělí na opravy památek více než jeden a půl milionu korun Foto: M. Pecuch

Celkem 1,55 miliony korun pomůže město Plzeň vlastníkům sedmi nemovitých kulturních památek s odbornými opravami. Účelové dotace budou poskytnuty z rozpočtu Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně. Finanční podpora je například určena na rekonstrukci nejstaršího domu v Plzni, takzvaného Tepelského, ale i na novodobé památky jakou je například dům na křižovatce ulic Prokopovy a Americké známý jako Mrakodrap.

„Město Plzeň má dlouhodobou vizi regenerace svého historického jádra. Chce, aby místo, jehož základy byly položeny v době gotiky, bylo živoucím organismem. Proto pomáhá vlastníkům památek s jejich rekonstrukcí prostřednictvím dotací. Cílem je, aby byla zachována historická hodnota a zároveň, aby centrum města žilo, aby v něm lidé bydleli, měli kam chodit nakupovat a měli se kde potkávat. „Spolupracujeme s Národním památkovým ústavem, který posuzuje navrhované opravy a rekonstrukce,“ uvedla radní města Plzně Eliška Bartáková, do jejíž gesce spadá také památková péče. „Na základě rozhodnutí zastupitelů bude dotace poskytnuta na opravu sedmi nemovitých kulturních památek. Rozdělíme mezi ně více než jeden a půl milionu korun. Peníze jsou určeny například na opravy fasád, opravy balkonů, schodišť či na výměnu oken a podobně,“ informovala dále Eliška Bartáková.

Tepelský dům, Zbrojnická 6, se nachází v území Městské památkové rezervaci Plzeň. Jedná se o nejstarší dům v Plzni, jenž byl v letech 1501 až 1788 majetkem Tepelského kláštera, prošel nejprve barokní a poté klasicistní úpravou. Dům prochází postupnou rekonstrukcí. Město Plzeň nyní poskytne dotaci ve výši 140 tisíc korun, peníze jsou určeny na opravy severní části dvorní fasády včetně opravy oken a dveří a dalších stavebních úprav.

Bytový dům čp. 24, Dominikánská 16 – sady 5. května 6, představuje kvalitní modernistickou architekturu, na jejíž fasádě jsou dochované kubizující prvky. Svým zasazením do historického jádra památkové rezervace je zcela ojedinělý a dochovaly se i původní prvky vnitřního vybavení. Jeho majitelům město poskytne dotaci ve výši 190 tisíc korun, která bude použita právě na jejich restaurování. Jde konkrétně o restaurování vnitřní dělící dřevěné stěny s kyvnými dveřmi.

Bytový dům Mrakodrap, Prokopova 15 – Americká 44, je jednou z nejhodnotnějších plzeňských stavebních realizací z 20. let minulého století a podílel se na ni architekt Hanuš Zápal. Město Plzeň poskytne Společenství vlastníků Mrakodrap půl milionu korun na opravy balkonů, které jsou v současné době v havarijním stavu.

Měšťanský dům čp. 279, Dominikánská 1 – Solní 2 vznikl radikální přestavbou dvou středověkých domů a má nyní klasicistní charakter. Výrazně se podílí na charakteru území Městské památkové rezervace Plzeň. Na počátku 90. let minulého století byl v havarijním stavu. Postupné rozsáhlé opravy začaly okolo roku 2010. Jeho majitelům město Plzeň nyní poskytne dotaci ve výši 140 tisíc korun. Finance jsou určeny na opravy omítek a výmalby vnitřních prostor.

Řadové třípodlažní domy čp. 240 a 241, Solní ulice 5 a 7, byly postavené v novorenesančním stylu v letech 1874 až 1875 plzeňským stavitelem Josefem Novým. Představují hodnotnou městskou architekturu se zachovaným architektonickým ztvárněním fasád, s původními konstrukcemi, dispozicemi i řešením interiéru. Nacházejí se v Městské památkové rezervaci Plzeň. Byly dlouhodobě neužívané a v havarijním stavu. Nyní jejich vlastníci začali s postupnou rozsáhlou rekonstrukcí. Město Plzeň podpoří opravy obou domů celkovou částkou 200 tisíc korun, jsou určeny na výměnu uličních oken, ta budou dřevěná podle původního historického řešení domů.

Předměstský dům čp. 57, U Sv. Rocha 3, byl postavený v první polovině 19. století a je příkladem kvalitní pozdně klasicistní architektury, která je charakteristická pro původní zástavbu plzeňského Saského Předměstí. Od roku 2021 probíhá jeho rozsáhlá rekonstrukce. Město Plzeň nyní poskytne dotaci ve výši 380 tisíc korun, jež je určena na restaurování kamenných prvků v jeho exteriéru.