Plzeň rozšíří svou artotéku o další umělecká díla

foto: město Plzeň

Město nakoupí do Artotéky města Plzně další obrazy a plastiky. Letos to budou umělecká díla Heleny Vendové, Karla Syky, Jaroslava Šindeláře a Ladislava Fládra. Jejich celková hodnota je 105 tisíc korun. K nákupu do majetku města je navrhla odborná porota. Na tyto účely město uvolňuje přibližně stejně vysokou částku ze svého rozpočtu již řadu let. V současné době artotéka zahrnuje 237 výtvarných děl v celkové hodnotě téměř 4,58 milionu korun.          

foto: město Plzeň

Artotéka města Plzně byla založena již v roce 1996. „Je systémovým projektem podpory výtvarného umění v Plzni. Hlavní myšlenkou je prezentovat současné umění plzeňských autorů ve veřejných prostorech města a podporovat tvorbu plzeňských a s Plzní spjatých umělců,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.

„Město nyní koupí akryl na plátně Heleny Vendové s názvem Oživení minulosti a olej na plátně výtvarníka Karla Syky nazvaný Pamatuj. Do artotéky přibude plastika z bronzu a mramoru Následuj mě od Jaroslava Šindeláře a patinovaná sádrová plastika Sedící žena autora Ladislava Fládra,“ doplnila Květuše Sokolová, vedoucí Odboru kultury Magistrátu města Plzně.

V městské artotéce jsou zastoupeni významní umělci plzeňské oblasti, jako jsou například Jiří Patera, Miroslav Tázler, zástupci plzeňské malířské školy 70.–80. let 20. století, tedy takzvaný Paterův kroužek, kam patří například Vladivoj Havlíček, Václav Malina, Milan Maur a další. Ve sbírce se také nachází díla Bronislava Losenického, Květy Monhartové, Františka Bálka, Jarmily Dytrychové, Marie Lacigové, Jiřího Kovaříka, Jiřího Rataje, Benedikta Tolara a dalších umělců.

„V letošním roce také město obdrželo vzácný dar od německé občanky, a to 61 výtvarných děl v celkové hodnotě téměř 100 tisíc korun. Artotéka tak bude obohacena zejména o unikátní soubor litografií významných plzeňských výtvarníků. Součástí městské kolekce se tak stanou i díla umělců, jejichž tvorba dosud nebyla zastoupena, například Lumíra Topinky, Svatopluka Jankeho, Karla Březiny a dalších,“ dodala náměstkyně primátora Eliška Bartáková.