Plzeň promine kvůli pandemii 67 subjektům nájemné ve svých prostorách

Zveřejněno v Z Plzně
Od - sobota, 18. září 2021 06:29
Plzeň promine kvůli pandemii 67 subjektům nájemné ve svých prostorách ilustrační. Foto: M. Osvaldová

Plzeň promine kvůli pandemii koronaviru 67 subjektům část nájemného ve svých prostorách. Celková částka činí 2,8 milionu korun. Město odpustilo nájem 17 neziskovým spolkům a 36 podnikatelům, kteří sídlí v městských prostorách.

„Jsme si vědomi toho, že uplynulý rok a v prvních měsících i ten letošní byly pro všechny zátěží, nestandardní a často velmi frustrující. Proto se snažíme maximálně ulehčit všem, jimž můžeme. Tak vzniklo rozhodnutí prominout nájemné a snížit tak finanční zátěž podnikatelům a neziskovým subjektům, které si pronajímají naše městské nemovitosti a na které negativně dopadl vyhlášený nouzový stav související s pandemií covid-19,“ uvedl radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem města David Šlouf. 

Zastupitelé na svém jednání schválili úlevy celkem 67 žadatelům. Konkrétně v případě nájemce budovy divadla a budovy parkovacího domu jde o částečné prominutí nájemného ve výši 40 procent za období od 1. ledna 2021 do 30. dubna 2021 včetně, tedy částku 251 356 korun za prostory parkovacího domu, v němž s ohledem na uzavření Nového divadla byla významně snížena poptávka po parkování, a dále byla prominuta částka za provozování Restaurace ZA OPONOU včetně barů v Novém divadle ve výši 75 612 korun. V případě areálu Krašovská Aktivity centrum v Plzni zastupitelé rozhodli, že bude prominuto nájemné pro dané období leden až duben 2021 ve výši 201 923 korun, tedy ve výši 100 procent, neboť se jedná o neziskový subjekt, jenž neměl možnost požádat si o podporu jinde a z jiných zdrojů. Západočeské univerzitě v Plzni město, která má pronajaty prostory v areálu Plzeňského vědeckotechnického parku byla prominuta částka nájemného ve výši 251 062 korun.

Dále město odpouští nájemné 17 neziskovým subjektům, mezi nimi například Spolku sběratelů hudby, Junáku-český skaut, společnosti Možnosti tu jsou, Plzeňskému klubu železničních modelářů a dalším v celkové výši 241536 korun. „Myslíme i na podnikatelské subjekty, konkrétně částku 1,45 milionu korun promíjíme 36 podnikatelům, kteří podnikají v našich prostorách. Jedná se například o Čedok a. s., BUFFALO KONCEPT s. r. o., Nykty s. r. o. a další. Rozhodli jsme také o devíti nájemcích, kteří měli za dané období omezené tržby, jim poskytneme úlevu v celkové výši 302 932 korun. Jsou mezi nimi například Pečivo MALINOVÁ s. r. o., Západočeské konzumní družstvo Plzeň, PEKO - Němečková s. r. o. a další,“ doplnil radní David Šlouf.