Plzeň pomáhá inovátorům. Dvě firmy získaly cenu v soutěži Vizionáři 2022

Zveřejněno v Z Plzně
Od - čtvrtek, 8. prosinec 2022 09:50
Plzeň pomáhá inovátorům. Dvě firmy získaly cenu v soutěži Vizionáři 2022 Foto: archiv CzechInno

Město Plzeň se snaží dlouhodobě vytvářet dobré podmínky pro inovátory, a to nejen pro založení startupů, ale i pro jejich následný rozvoj. Celý tento proces mají na starosti dvě městské organizace – Správa informačních technologií (SIT) města Plzně a Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň. Firmy Amitia a Pinflow energy storage, které získaly podporu od Plzně, obdržely tento týden ocenění v prestižní soutěži inovativních firem Vizionáři 2022.

Na příkladu těchto dvou oceněných firem je možné ukázat, jak funguje podpora města Plzně startupistům a podnikatelům, i to, že jde o dlouhodobou a systematickou spolupráci. „Talenty v oblasti technických věd a moderních technologií se snaží podchytit Správa informačních technologií prostřednictvím svých programů už na základní a střední škole. Pokud jsou nápady mladých lidí životaschopné, dále je rozvíjejí a třeba si i založí firmu. Pak mohou pomoc najít v BIC Plzeň,“ připomněl radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Daniel Kůs.

Firmu Amitia, která získala čestné uznání odborné poroty za technologický a ekonomický přínos v oblasti průmyslové výroby, založil Plzeňan Milan Legát. Už během svého studia působil ve švýcarské firmě, později převzaté nadnárodní korporací, vyvíjející systémy využívající umělou inteligenci, konkrétně řečové a jazykové technologie například pro navigace do aut nebo chytré asistenty.

„Rozhodl jsem se spolu s bývalými spolužáky z Fakulty aplikovaných věd založit vlastní startup. Začali jsme podnikat v oblasti softwarové tvorby a přinášet řešení založená na umělé inteligenci. Chtěli jsme poskytovat služby spojené s vývojem a integrací umělé inteligence v různých oborech od průmyslové výroby až po zdravotnictví či vzdělávání,“ řekl zakladatel firmy Amitia Milan Legát.

Amitia pro SIT města Plzně například analyzuje kamerové záznamy z různých míst a vytváří mapu pohybu, na jejímž základě lze například zjišťovat zdroje silničních zácp nebo odhadnout počet osob v davu. Díky tomu lze plánovat jízdní řády městské hromadné dopravy.

Společnost Pinflow energy storage založili v roce 2017 Jaromír Pocedič, Jiří Vrána, Jan Dundálek, Juraj Kosek a Petr Mazúr – vědci z výzkumného centra NTC Západočeské univerzity v Plzni a z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Dali si za úkol najít řešení, jak ukládat elektrickou energii pro nemobilní aplikace, aby cena za kWh na cyklus byla co nejnižší. Vyvinuli, vyrábějí, zdokonalují a prodávají baterie, ve kterých je nejen energie, ale i budoucnost. Mají totiž životnost čtvrt století, jsou nehořlavé a nevýbušné. Takzvané redoxní průtočné baterie a jejich komponenty vyrábí firma v plzeňské hale, přičemž zvládá sestavit i celé energetické systémy pro velké instalace. Zákazníky má v šestadvaceti zemích světa. I její začátky jsou spjaty s BIC Plzeň. 

V soutěži Vizionáři 2022 firma Pinflow energy storage převzala čestné uznání odborné poroty za technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti optimalizace ukládání a spotřeby elektrické energie. „Vážíme si tohoto ocenění. Je pro nás symbolem, že cesta, kterou jsme si vytyčili, jde správným směrem,“ řekl jednatel společnosti Jiří Vrána. Pinflow energy storage už letos získala Cenu Neuron za propojení vědy a byznysu.

Soutěž Vizionáři 2022 pořádalo nevládní neziskové sdružení CzechInno na podporu invenčních a svého druhu nevšedních nápadů pro české firmy, podnikatele, organizace a samotné autory. Slavnostní předání cen se konalo v úterý 6. prosince v Tower parku Praha (v Žižkovské věži). Mezi oceněnými projekty měl Plzeňský kraj výrazné zastoupení – kromě společností Amitia a Pinflow energy storage v soutěži uspěla i firma HF servis z Touškova a výzkumné centrum RICE ZČU.