Plzeň podpoří restaurování barokní sochy u kostela v Křimicích, hrozilo její poničení

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pátek, 10. listopad 2023 12:21
Plzeň podpoří restaurování barokní sochy u kostela v Křimicích, hrozilo její poničení Kaple Narození Panny Marie. Zdroj: wikipedia

Plzeňská radnice finančně podpoří další opravy barokního kostela Narození Panny Marie Na Horničce v obvodu Křimice. Loni a letos dalo město na restaurování soch a oltáře v kostele téměř půl milionu korun. Poslední schválená dotace přispěje na pozlacený srp na barokní soše sv. Notburgy na severní bráně ohrazení kostela.

„Provedení těchto prací je nezbytné. Pokud by totiž byla oprava odkládána, hodnotné části sochy by byly poškozeny. Zrestaurováním a doplněním pozlaceného srpu bude zajištěna její záchrana,“ sdělila Eliška Bartáková, radní pro oblast kultury a památkové péče.

Není to poprvé, kdy město Plzen na opravu křimického kostela přispělo. V roce 2022 uvolnil magistrátní odbor památkové péče 100 tisíc na restaurování sochy sv. Pavla a dvou pilířů, letos na restaurování oltáře v interiéru kostela Narození Panny Marie v Křimicích 360 tisíc korun.

Postupná oprava kostela započala už v roce 2017, kdy řemeslníci upravili interiér tak, aby bylo v objektu zajištěno stabilní mikroklima pro odstranění nadměrné vlhkosti. V letech 2021–2022 odborníci zrestaurovali sochy sv. Jana a sv. Pavla a opravili pilíře západní brány ohradní zdi, na které byly opravené sochy umístěny. 

Kostel Narození Panny Marie v ulici Na Horničce v Křimicích byl postavený roku 1656 ve stylu pozdní renesance. V letech 1713–1714 jej rozšířil a barokně upravil pražský architekt a stavitel Ferdinand Maxmilián Kaňka. V tomto období byl rovněž areál vymezen zdí, která měla v půdorysu charakteristický tvar čtyřlístku. Na čtveřici pilířů v ohradní zdi byly po dvojicích osazeny barokní sochy. Jednu dvojici tvořili sv. Jan a sv. Pavel, druhou sv. Isidor Madridský a sv. Notburga Ebenská. Soubor soch na ohrazení kostela je nemovitou kulturní památkou.