Plzeň chce zrušit místní poplatek z pobytu

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 25. leden 2021 19:19

Plzeň za loňský a letošní rok odpustí plátcům odvádění místních poplatků z pobytu. Chce tak alespoň částečně zmírnit dopady koronavirové krize na provozovatele ubytovacích zařízení. Poplatky, které se vybraly loni, město vrátí plátcům zpět jako dar, pro letošní rok zruší účinnost městské vyhlášky, která platbu poplatků ukládá.

„Město Plzeň se snaží pomoci všem občanům a postiženým oborům koronavirovou krizí v našem městě. V návaznosti na přijatý soubor opatření města, která byla přijata na zmírnění negativních dopadů pandemie, jsme nyní připravili podporu cílenou na sektor cestovního ruchu, který byl v Plzni velmi zasažen, protože je orientován především na kongresovou turistiku a zahraniční hosty. Město proto chce zrušit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu. Dané opatření by mohlo pomoci přispět k obnově cestovního ruchu po skončení pandemie. Zároveň navrhujeme poskytnout dary plátcům místního poplatku z pobytu, kteří daný poplatek odvedli v období od 1. ledna 2020 do doby účinnosti této vyhlášky, a to v celé výši odvedeného místního poplatku. Jedná se o záměr přímé podpory pro provozovatele ubytovacích zařízení,“ vysvětlil David Šlouf, radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem města.

„Provozovatelé ubytovacích zařízení místní poplatek z pobytu od jednotlivých poplatníků v průběhu roku 2020 vybírali a odváděli do rozpočtu města. Celkově bylo inkasováno za dané období asi pět milionů korun. Vzhledem k platnosti vyhlášky o místním poplatku z pobytu nelze tuto podporu realizovat formou vratek. Proto je navržen záměr podpory formou poskytnutí darů pro dané subjekty. Záměr se nevztahuje na příspěvkové organizace města, které jsou financovány přímo z rozpočtu města,“ doplnila ředitelka Ekonomického úřadu Magistrátu města Plzně Hana Kuglerová. Záměr znovuzavedení poplatku z pobytu je uvažován od příštího roku. Zrušení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku musí projednat zastupitelé města na únorovém zasedání.