Platíte si „staré“ penzijko? Po vaší smrti peníze možná shrábne pojišťovací společnost

Zveřejněno v Aktuálně
Od - neděle, 15. květen 2022 14:26
Platíte si „staré“ penzijko? Po vaší smrti peníze možná shrábne pojišťovací společnost ilustrační. Foto: pixabay

Zkontrolujte si svoje smlouvy o penzijním připojištění. Ty, které byly uzavřené do konce roku 2013, v sobě mohou skrývat riziko, že v případě vaší smrti i smrti oprávněné osoby už se zbytek rodiny k penězům nedostane. A vámi našetřené peníze zůstanou fondu pojišťovny.

Záleží na tzv. penzijním plánu každé penzijní společnosti, který byl platný v době sjednání penzijního připojištění dané penzijní společnosti. Podle penzijních plánů se totiž peníze po zemřelém účastníkovi penzijního připojištění mohou předat oprávněné osobě dvěma způsoby: Jednorázově - naspořené peníze budou vyplaceny bez státních příspěvků, nebo výplatou formou pozůstalostní penze, která bude vyplácena včetně státních příspěvků. V podmínkách může být uvedeno, že nároky oprávněných osob zanikají jejich úmrtím a nejsou předmětem dědictví.

Smlouvy v novém systému doplňkového penzijního spoření již toto ustanovení neobsahují a v případě úmrtí klienta se příslušná částka stává automaticky předmětem dědického řízení, a to i v případě úmrtí oprávněné osoby. Jak situaci vyřešit? Jednoduše. Přejít ze starého penzijního připojištění do nového doplňkového penzijního spoření.

Autor: Silva Ema Kolářová