Piráti upozornili na problém se smlouvami města v oficiálním registru

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 30. prosinec 2019 18:57
Magistrát města Plzně Magistrát města Plzně. Foto Richard Beneš

Absolutní neplatnost smluv a případné škody pro město. K tomu všemu může dojít kvůli nedůslednému uveřejňování smluv v oficiálním registru. To obcím a jejich příspěvkovým organizacím nařizuje zákon. Na nedostatky ze strany města Plzně při dodržování zákona o registru smluv, nařizujícím uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru upozorňovali Piráti na jednání zastupitelstva. Pirátský zastupitel Daniel Kůs, který tento problém otevřel, informoval asi o stovce problematických smluv.

Město má systém, prostřednictvím kterého kontroluje mechanismus zadávání smluv do toho registru. Z celkového počtu asi 15 tisíc smluv se eviduje pochybení u 0,6 procenta. Toto číslo by se dalo určitě snížit. Našli jsme některé smlouvy, kde hrozí potenciálně absolutní neplatnost od počátku této smlouvy. Žádali jsme vedení města o prověření některých konkrétních smluv, které jsme nalezli a kde jsem spatřoval nebezpečí absolutní neplatnosti. Také jsem žádal o lepší systém kontroly, aby k tomuto v budoucnosti nedocházelo,“ řekl Daniel Kůs.

Potvrzuji informace kolegy zastupitele Kůse, že je kolem 80 až 90 smluv, které se ukázaly nějakým způsobem jako nedostatečné. Je třeba konstatovat, že částečně to bylo způsobeno tím, že aplikace „hlídač státu“ neumí některé smlouvy strojově přečíst a nevyplivne nám to vždy správně. My jsme často spoluinvestorem a nejsme mnohdy ti, kdo tu smlouvu zakládá i když jsme tam označeni. Někdy proto ta chybovost nemusí být ani vinou pochybení nebo nepřesnosti našeho úřadu. Mohla to udělat i druhá strana. To jsou ale detaily,“ informoval radní David Šlouf (ODS).

Pokud má město z 15 tisíc smluv zhruba kolem 80 s chybou, je to opravdu 0,6 procenta tak si troufnu konstatovat, že to číslo není špatné. Ale pracujeme na tom, aby to číslo bylo ještě nižší. Do registru vkládáme ročně několik tisíc smluv,“ doplnil radní Šlouf.

Následná velmi dobrá komunikace s odborem evidence majetku skutečně potvrdila námi vytýkané vady ve zveřejnění některých smluv. Přesně tak si představuji spolupráci města a naši opoziční roli. Našli jsme nesrovnalosti, upozornili na ně a nenechali se odradit. Město pak ihned začalo pracovat na jejich nápravě i na zpřísnění postupů v rámci zadávání smluv do registru, tak, aby k tomuto již nedocházelo. Z toho plyne radost z dobře odvedené politické práce,“ dodává Kůs.

Když se systém zaváděl, poukázalo se na to, o jak velký objem dat se jedná. Jsem rád, že se náš úřad s tím vypořádává takto dobře,“ konstatoval primátor Plzně Martin Baxa (ODS).