Zobrazení položek podle značky: radní David Šlouf

Bývalé kanceláře Zdravotního ústavu přemění město Plzeň na osm sociálních bytů

Na osm malometrážních bytů pro sociální bydlení upraví město Plzeň objekt na adrese U Radbuzy 8. Ten dříve sloužil jako kanceláře a laboratoře Zdravotního ústavu. Celkové náklady na rekonstrukci jsou vyčísleny na 13,7 milionu korun. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne městu na projekt dotaci ve výši 9,2 milionu korun. Přijetí dotace musí ještě schválit zastupitelé. Rekonstrukce objektu bude dokončena nejpozději do konce září 2020.

Piráti upozornili na problém se smlouvami města v oficiálním registru

Absolutní neplatnost smluv a případné škody pro město. K tomu všemu může dojít kvůli nedůslednému uveřejňování smluv v oficiálním registru. To obcím a jejich příspěvkovým organizacím nařizuje zákon. Na nedostatky ze strany města Plzně při dodržování zákona o registru smluv, nařizujícím uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru upozorňovali Piráti na jednání zastupitelstva. Pirátský zastupitel Daniel Kůs, který tento problém otevřel, informoval asi o stovce problematických smluv.

Už dva krizové byty má město Plzeň pro občany v ohrožení zdraví a života

Další byt určený pro řešení krizových situací plzeňských občanů vyčlenilo město Plzeň ze svého bytového fondu. Jde o třípokojový byt na adrese Plachého 52. Město má tedy nyní k dispozici dva krizové byty. První jednopokojový se nachází v Plachého 42 a byl uveden do provozu loni v květnu.

Plzeň zdraží od března 2020 nájemné v městských bytech

Nájemné v plzeňských městských bytech od roku 2020 podraží. Naposledy se nájemné zvyšovalo v roce 2012.  Výše základního nájemného se bude každoročně navyšovat k 1. březnu o roční míru inflace. Změny u nájemného schválili radní města. Informoval o tom radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf (ODS).  

Nákupem plynu a elektřiny na burze chce město Plzeň ušetřit miliony

Zemní plyn a elektrickou energii bude město Plzeň opět nakupovat na burze. Zadání veřejné zakázky pro období 2021 – 2022 schválila v úterý Rada města Plzně. Nákup komodit se uskuteční na Českomoravské komoditní burze Kladno. Město k tomuto kroku přistupuje proto, že díky centrálnímu nákupu energií zmírní zdražení, ke kterému plynule dochází.

Padli až na dno! Nahoru jim pomohl projekt koncepce sociálního bydlení

Životy mnoha lidem už změnil tříletý projekt města Plzně nazvaný Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni. Více než čtyřem desítkám domácností pomohl začít znovu, dal jim šanci na restart. Město spustilo projekt v březnu 2017 s přispěním Evropské unie, končit bude začátkem příštího roku. Plzeň ale bude dál v aktivitách a pomoci pokračovat, peníze dá ze svého rozpočtu. Klíčovou podporu ze strany města tvoří poskytnutí sociálního bytu i zajištění pomoci sociálních pracovníků.