Zobrazení položek podle značky: magistrát

Piráti upozornili na problém se smlouvami města v oficiálním registru

Absolutní neplatnost smluv a případné škody pro město. K tomu všemu může dojít kvůli nedůslednému uveřejňování smluv v oficiálním registru. To obcím a jejich příspěvkovým organizacím nařizuje zákon. Na nedostatky ze strany města Plzně při dodržování zákona o registru smluv, nařizujícím uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru upozorňovali Piráti na jednání zastupitelstva. Pirátský zastupitel Daniel Kůs, který tento problém otevřel, informoval asi o stovce problematických smluv.