Papírenský park na Slovanech čeká proměna. Plzeň zahájila přípravné práce

Zveřejněno v Aktuálně
Od - středa, 11. leden 2023 14:10
Papírenský park na Slovanech čeká proměna. Plzeň zahájila přípravné práce Foto: P. Kuták

S přípravou k revitalizaci dosud nevyužívané části Papírenského parku na Slovanech začala plzeňská radnice. Zimní měsíce a období vegetačního klidu využije k odstranění náletových a nebezpečných dřevin a likvidaci odpadků, aby zde mohl vzniknout městský park. K následnému plánování jeho nové podoby chce Správa veřejného statku města Plzně přizvat i veřejnost.

IMG 20230102 132705 PapPark prosvětleníPorostu fotoPetrKUTÁKPapírenský park je dlouhodobě ve vlastnictví soukromého majitele a přibližně od roku 2004, kdy ukončila provoz plzeňská papírna, není řádně udržován. "Město Plzeň má v současné době v nájmu pouze menší část parku, o kterou se stará. Naší snahou je, abychom v následujících letech Plzeňanům zpřístupnili celý prostor a zarostlé a odpadky poseté území přeměnili v městský park, který bude plnit soudobé požadavky a funkce,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

V současné době je na větší část území uzavřena výpůjčka za účelem vybudování městského parku a probíhají jednání, jejichž cílem je, aby se celý park stal majetkem města Plzně. „Zahájili jsme práce důležité pro obnovu a zpřístupnění parku veřejnosti. Nejprve musíme posbírat a odvézt všechny odpadky a vyčistit podrost. Veškeré kroky směřující k nové podobě parku mají zajistit hlavně bezpečnost lidí, kteří se v něm budou pohybovat,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Po sedmnácti letech bez údržby park zarostl náletovými dřevinami. Původní parkové solitérní stromy tak obklopily především semenáče lípy velkolisté, dubu letního, lísky turecké, vrby jívy, topolu osiky, jasanu ztepilého, javoru mléče, olše lepkavé, třešně ptačí, jilmu vazu, buku lesního a místy i tisu červeného, smrku ztepilého nebo pajasanu žláznatého. „V porostech byly vybrány, označeny a ponechány jen perspektivní sazenice stromů, které mají potenciál být v budoucnu hlavními dřevinami parku. Většina objemných vyvrácených stromů, stejně jako poražené kmeny nebezpečných dřevin, bude ponechána na místě. Poslouží jako přirozené biotopy například pro brouky,“ vysvětlila Lucie Davídková, vedoucí Úseku městské zeleně Správy veřejného statku města Plzně. Podle vedoucí oddělení péče o dřeviny Správy veřejného statku města Plzně Kamily Kindlové prováděné úpravy umožní také lepší údržbu v dalších letech. Provedenými zásahy se park zároveň opticky zprůhlední a stane se méně lákavým pro nepřizpůsobivé osoby.

IMG 20221020 095839 PapPark náletDřeviny fotoPetrKUTÁKVyčištění parku nebylo jednoduché. Uklízející pracovníci se museli vypořádat s následky pobytu osob bez domova a drogově závislých. Ti zanechali v odlehlé části parku obrovské množství odpadků všeho druhu. Údržbové práce budou probíhat až do zahájení kompletní revitalizace parku, která by měla proběhnout v dalších letech.

Nová podoba parku zatím není známa. Město teprve bude zadávat odborným projekčním týmům zpracování studie. Na jeho výsledné podobě chce spolupracovat s veřejností. Do doby finální realizace kompletní revitalizace zůstane z důvodu bezpečnosti Papírenský park nadále oplocený a veřejnosti nepřístupný.

Na vyčištění plochy parku a na probírky dřevin vyčlenila Správa veřejného statku města Plzně tři miliony korun včetně DPH, další náklady na zpřístupnění bude možné odhadnout až poté, co bude zpracována studie revitalizace celého parkového území.