Obyvatelé Malé Homolky sepsali petici za snížení povolené rychlosti. Zbytečně, reaguje centrální obvod

Zveřejněno v Aktuálně
Od - středa, 24. květen 2023 10:22
Obyvatelé Malé Homolky sepsali petici za snížení povolené rychlosti. Zbytečně, reaguje centrální obvod Zdroj: ÚMO Plzeň 3

Petici za snížení nejvyšší povolené rychlosti v oblasti Malá Homolka zřídili místní obyvatelé v květnu. Podle centrálního obvodu ale zcela zbytečně. Na jejich popud začalo situaci řešit vedení třetího městského obvodu už v zimě. Občanům bylo vyhověno a nyní se jen čeká na stanovení dopravního značení, což údajně iniciátoři petice vědí.

Malá Homolka se nachází za Tyršovým mostem směrem na Radobyčice, ke kterým také tato místní část centrálního obvodu patří. V současné době je zde pouze značka s doporučenou rychlostí 50 kilometrů v hodině. Řidiči se jí ale inspirují jen výjimečně a většinou využívají maximální povolenou rychlost, tedy 90 km/hod. To pro místní není bezpečné.

„Situaci jsme začali řešit hned na základě žádosti obyvatel ve spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně, Policií ČR, odborem dopravy MMP i SÚS PK, které komunikace patří. Samozřejmě mě mrzí, že od návrhu řešení do realizace uplyne delší doba, ale chápu, že zúčastněné orgány musí dodržet zákonné lhůty,“ říká starosta třetího městského obvodu David Procházka.

„Situací jsem se začali zabývat již v prvním čtvrtletí letošního roku, hned poté, co se objevily opakované žádosti o omezení rychlosti. Poté jsme zpracovali možné varianty, kdy se zvažovalo mezi snížením maximální povolené rychlosti na 70 nebo na 50 kilometrů v hodině. Již 3. dubna bylo odsouhlaseno, že lokalita Malá Homolka bude označena jako obec,“ vysvětluje Ondřej Vohradský, vedoucí Úseku dopravního inženýrství SVS MP.

Na silnici III/18032 v oblasti za Tyršovým mostem bude tedy zhruba v úseku ulice Krásná - K Malé Homolce snížena rychlost na 50km/hod, a to osazením dopravních značek začátek, konec obce s názvem „Malá Homolka“.

„Žádost jsme obdrželi od správce komunikace SÚSPK a navržená místní úprava, která byla projednána všemi příslušnými orgány, bude stanovena opatřením obecné povahy. To je proces zhruba na dva a půl až tři měsíce. Pokud vše proběhne bez podaných námitek, navržená úprava by mohla být stanovena kolem 10. července tohoto roku a pak odeslána správci k realizaci,“ představuje konkrétní termíny vedoucí Odboru dopravy MMP Jana Tomanová.

Realizaci zvládne Správa a údržba silnic Plzeňského kraje zhruba za jeden měsíc, hotovo tedy bude zhruba v polovině srpna, nejpozději do začátku školního roku.

Dalším požadavkem občanů podepsaných v petici, kterých je v současnosti 16, je umístění radaru. O stanovisko k umístění informativního radaru požádá obvod Městskou policii Plzeň. „Občané požadují rovněž vybudování osvětleného přechodu pro chodce. Jak sami zmiňují, již existuje projekt, který má řešit komplexní infrastrukturu této komunikace a souvisí s výstavbou vodovodu a kanalizace,“ dodává 1. místostarosta MO Plzeň 3 Pavel Šrámek.