O nové podobě Papírenského parku mohou rozhodnout také Plzeňané

Zveřejněno v Z Plzně
Od - čtvrtek, 8. červen 2023 11:07
O nové podobě Papírenského parku mohou rozhodnout také Plzeňané Papírenský park. Foto: P. Kuták

S přípravou k revitalizaci dosud nevyužívané části Papírenského parku na Slovanech začala plzeňská radnice. Zimní měsíce a období vegetačního klidu využila k odstranění náletových a nebezpečných dřevin a likvidaci odpadků, aby zde mohl vzniknout městský park. K následnému plánování jeho nové podoby chce Správa veřejného statku města Plzně přizvala formou dotazníkového šetření i širokou veřejnost. Podle přání Plzeňanů pak architekti zpracují návrh revitalizace.

„Naším cílem je nejen budovat nové zelené plochy, ale také revitalizovat ty stávající. Pro mě osobně má úprava Papírenského parku ještě jeden přesah. V místě se totiž nachází dnes zapomenutý památník obětem 1. světové války, který chceme obnovit a zpřístupnit veřejnosti,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

„Zajímá nás názor obyvatel Plzně, ať již těch, kteří do Papírenského parku chodí, nebo i těch, kteří se mu naopak vyhýbají. Rádi bychom se dozvěděli, co se jim na parku líbí i to, proč ho nenavštěvují, zda za to může například nižší pocit bezpečí. Jejich odpovědi vyhodnotíme a necháme podle nich architekty zpracovat studii na revitalizaci této části plzeňských Slovan. Tu představíme letos v říjnu veřejnosti, která se k ní bude moci opět vyjádřit,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar, do jehož gesce spadá také Správa veřejného statku města Plzně, která má revitalizaci Papírenského parku na starosti.

Dotazníkové šetření zajišťuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy ve dnech 6. až 23. června 2023. Dotazník v elektronické podobě zájemci najdou na webových stránkách druhého plzeňské obvodu umo2.plzen.eu nebo zde. „V papírové podobě byl dotazník vydán v informačním zpravodaji Městského obvodu Plzeň 2-Slovany, který je ve dnech 6. až 8. června vkládán do schránek. Papírové dotazníky lze po vyplnění odevzdat do 23. června do sběrného boxu, který je umístěn na slovanské radnici,“ upozornil místostarosta druhého plzeňského obvodu Václav Cinádr.

Veřejnost bude se studií revitalizace Papírenského parku seznámena 12. října 2023 v kulturním centru Papírna.

Papírenský park je ve vlastnictví soukromého majitele a nebyl mnoho let udržován. Město Plzeň má v nájmu pouze jeho malou část, o níž se stará. Snahou města Plzně je obyvatelům zpřístupnit celý prostor parku a proměnit ho v příjemné místo – městský park, který bude odpovídat současným požadavkům obyvatel Plzně na odpočinek a relaxaci. Probíhají jednání, aby se celý park stal majetkem města Plzně. První důležitý krok k přeměně parku se uskutečnil na přelomu minulého a tohoto roku, kdy byl celý park uklizen a byly odstraněny náletové a nebezpečné dřeviny.

Papírenský park v Habrové ulici vznikl po roce 1884, kdy došlo k rozšíření tamější továrny. V její bezprostřední blízkosti byla postavena vila rodiny Piettů a založen poměrně rozsáhlý park. Vila s parkem spolumajitele a ředitele plzeňské papírny patřila k nejvelkoryseji pojatým továrnickým sídlům v Plzni. Rodinou Piettů byla užívána až do začátku první světové války. Nyní je celý park v soukromém vlastnictví. Poté, co v roce 2004 ukončila plzeňská papírna provoz, není řádně udržovaný. Menší část území vedle 89. mateřské školy Plzeň v Habrové ulici je veřejnosti přístupná, zbývající téměř dvě třetiny území z celkové plochy přesahující jeden hektar jsou oplocené a zarostly náletovými dřevinami. V parku se nachází jezírko. Nedaleko něj je žulový památník válečným obětem. Vila továrníka Piette, kde dlouhá léta sídlila závodní jídelna s kuchyní a knihovna národního podniku Západočeské papírny, byla zbořena v roce 2008. I přes svůj stav si park udržuje působivou atmosféru a mohl by se v budoucnu stát místem, které obyvatelům západočeské metropole poslouží k procházkám či posezení pod stromy.