Novinka v odpadech. V části Plzně se objevily fialové popelnice. Na co jsou?

Zveřejněno v Z Plzně
Od - čtvrtek, 7. červenec 2022 12:16
Novinka v odpadech. V části Plzně se objevily fialové popelnice. Na co jsou? Foto: ÚMO Plzeň 4

Hned několik novinek v odpadech mohou využívat občané v městském obvodu Plzeň 4. Úřad pokračuje v obnově kontejnerových stání, na řadě míst v obvodu jsou nově popelnice na olej a v Červeném Hrádku začalo fungovat také první sběrné místo na Čtyřce.

 

TZ Čtyřka hlásí první sběrné místo  i popelnice na tuky 2„Jsme moc rádi, že se díky spolupráci s Čistou Plzní podařilo otevřít vůbec první sběrné místo v našem obvodu, a to v Červeném Hrádku za bývalým kulturním domem. Rozšiřujeme tím služby pro naše občany a zároveň se vyřeší dlouhodobý problém s nepořádkem u separačního stání v Křivé ulici, které bude zrušeno,“ říká místostarostka obvodu Lenka Kočová.

Sběrné místo nabídne uložení objemného odpadu, bioodpadu a tříděných složek komunálního odpadu – od papíru přes plast, sklo, kovy, textil až po drobné elektrospotřebiče. „Zaplocená část s obsluhou bude otevřena dvakrát týdně. Týká se to objemného odpadu a bioodpadu. Neoplocená část bude přístupná po celý rok. Abychom eliminovali černé skládky, bude místo pod nepřetržitým kamerovým dohledem,“ dodává místostarostka.

Sběrné místo tak rozšíří dosavadní služby. Například kontejnery na bioodpad byly v Červeném Hrádku přistavovány dvakrát v měsíci, nyní bude možné odkládat bioodpad dva dny v týdnu. Zrušené separační stání v Křivé ulici pak nahradí parkovací místa. Vybudování sběrného místa včetně osazení kamerového systému vyjde na 858 tisíc korun.

Fialové popelnice

Další novinkou na Čtyřce jsou popelnice s fialovým víkem, které jsou určeny ke sběru jedlých tuků a olejů z domácnosti. Celkem 21 nádob je k dispozici v Červeném Hrádku, Bukovci a Újezdě. Konkrétní umístění nádob lze dohledat na www.tridimolej.cz/mapa.

„Děkujeme plzeňskému magistrátu, díky kterému můžeme oznámit tuto novinku a pilotní projekt. Věřím, že naši občané budou nádoby využívat k účelům, ke kterým slouží, a že popelnice brzy přivítáme i v Doubravce nebo Lobzích,“ uvádí starosta Tomáš Soukup.

Potravinářské oleje a tuky používané v domácnosti stačí slít do PET lahve, pevně uzavřít a odnést do některé z označených popelnic. Třídění oleje pomáhá předcházet ucpání odpadního potrubí, šetří přírodní zdroje a vede ke snižování emisí oxidu uhličitého. Vyčištěný a recyklovaný olej se používá například pro výrobu biopaliv pro letadla.

Nová kontejnerových stání

Kromě toho městský obvod pokračuje v obnově kontejnerových stání. Z jeho ulic postupně mizí zastaralá kontejnerová stání, která jsou desítky let stará. Od roku 2018 došlo k obnově celkem devíti stání, a to v celkové hodnotě 1,85 milionu korun. Letos se tak stalo ve Smrkové ulici 12, v ulici Ke Špitálskému lesu 12 a v ulici Partyzánská.