Nové parkoviště vsakuje dešťovou vodu

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - neděle, 13. září 2020 11:48
DSC07314 Foto: ÚMO 3

Kapacita parkoviště v ulici U Borského parku vzrostla z původních 42 na 69 míst. Samozřejmostí jsou i dvě parkovací místa pro hendikepované občany. Na podzim budou k novému parkovišti vysázeny stromy a zeleň.

foto: ÚMO 3

Centrální plzeňský obvod touto akcí v této lokalitě nejenom navýšil počet parkovacích míst, ale také vyšel vstříc místním občanům a zrušil dlouhodobě kritizované parkoviště kamionů. „Technický stav tohoto parkoviště byl již neúnosný, živičná plocha byla v dezolátním stavu a také jsme chtěli vyřešit dlouhodobý problém s parkováním kamionů, které obtěžovaly místní občany. Proto jsme přistoupili k celkové rekonstrukci tohoto parkoviště,“ vysvětluje Petr Baloun, první místostarosta plzeňského centrálního obvodu.

Aby nebyla komplikována situace s parkováním, snažil se obvod zrealizovat samotnou akci v co nejkratším čase, což se díky zhotoviteli. Ten se musel navíc vyrovnat s omezeními a následky v souvislosti s opatřeními při první vlně výskytu koronaviru a také s posunem začátku akce z důvodu velké investiční akce města rekonstrukce křižovatky Klatovská X Kaplířova. I přes tyto komplikace zhotovitel předal parkoviště ještě před sjednaným termínem za necelé čtyři měsíce. „Přestože akce byla provedena v rekordním čase, muselo v lokalitě dojít ke krátkodobému omezení kapacity parkovacích míst. Za to se místním omlouváme a děkujeme za pochopení. Myslím, že konečný výsledek za to stojí,“ říká Petr Baloun.

foto: ÚMO 3

Komunikace na novém parkovišti má zcela nový povrch z asfaltového betonu, parkovací místa a chodníky jsou provedeny tak, aby dláždění umožňovalo co největší vsakování dešťových vod. Kapacita parkoviště vzrostla z původních 42 na 69 šikmých parkovacích míst. Samozřejmostí jsou i dvě parkovací místa pro hendikepované občany. Na podzim budou k novému parkovišti vysázeny stromy a zeleň. Investiční náklady na tuto akci byly 5 756 819 korun, což je o více než 1,5 milionu korun méně, než se původně předpokládalo.

„Jsem rád, že v našem obvodě dochází k dalšímu pozitivnímu posunu v oblasti dopravy v klidu a konkrétně pro místní občany byl do budoucna vytvořen větší a bezpečnější komfort parkování bez obtěžujících kamionů,“ dodal David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

Fotogalerie