Nejlepší plzeňskou novostavbou za uplynulé čtyři roky je bytový dům na Roudné

Zveřejněno v Z Plzně
Od - středa, 15. červen 2022 16:44
Nejlepší plzeňskou novostavbou za uplynulé čtyři roky je bytový dům na Roudné foto: město Plzeň

Nejlepší novostavbou Plzně za poslední čtyři roky je bytový dům v ulici Otýlie Beníškové ve čtvrti Roudná od architekta Jiřího Zábrana. Dnes zvítězil v pátém ročníku architektonické soutěže o Ceny Hanuše Zápala, pojmenované po významném západočeském architektovi 20. století. Odborná porota vybírala z 15 nominovaných novostaveb postavených v Plzni mezi lety 2018 až 2021.

„Bylo mi potěšením přijmout od nezávislé odborné poroty návrh na ocenění právě této stavby. Ze všech nominovaných realizací se mimoplzeňští architekti shodli na udělení ceny bytovému domu Otýlie Beníškové 20, novostavbě, která v historické proluce na Roudné elegantně uzavírá blok domů a přirozeně se zapojuje do života města. Rád jsem s nimi souhlasil a tuto stavbu architekta Zábrana na cenu potvrdil,“ řekl primátor města Plzně Pavel Šindelář. 

Porota architektů ve složení Magdalena Pappová, Petr Burian, Štěpán Valouch, Jaroslav Wertig a historika umění Jakuba Potůčka se na vítězné stavbě shodla jednomyslně. „Cenu Hanuše Zápala za období 2018–2021 se jury rozhodla přiřknout realizaci architekta Jiřího Zábrana a jeho spolupracovníků, inženýrů Josefa Houšky a Zbyňka Pitla. Jejich bytový dům, který se už na první pohled liší od současné developerské produkce, představuje zvlášť vytříbené městotvorné dílo umně pracující nejen s tradiční symbolikou či metaforami, kompozicí a materiály, ale i velkorysým obchodním parterem. Je to právě průčelí domu provedené z nabílených cihel, které této stavbě propůjčuje punc jedinečnosti odkazující k individuální architektuře meziválečného Československa,“ uvedl předseda poroty architekt Petr Burian.

Porotu z nominovaných staveb dále zaujala dostavba školní družiny v Plzni – Újezdě, jejíž estetické hodnoty umocňuje logicky provázaná dispozice s napojením jak na stávající školu, tak její zahradu. Pozornost poroty si rovněž získal návrh Paluby Hamburk, stavby, která iniciovala dočasnou proměnu zapomenutého místa u hlavního plzeňského nádraží. Obě uvedené stavby získaly mimořádné ocenění poroty.

O cenu Hanuše Zápala se ucházelo celkem patnáct realizací, které vznikly na území města Plzně od ledna 2018 do prosince 2022. Přihlášky zaslali architekti, vlastníci i samotní občasné a rozmanitost staveb byla v tomto ročníku mimořádná. „Porota posuzovala bytové domy, administrativní budovy, školské a sportovní stavby, rodinné domy, ale například i Palubu Hamburk, která se stala novou vstupní branou do města. Nezáleželo na velikosti objektu, ale kvalitě architektury a jejím kontextu,“ vysvětlila Stanislava Maronová z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, který soutěž tradičně pořádá.

Letošní ročník Ceny Hanuše Zápala nabídl více příležitostí na setkání architektů, zástupců města a příznivců městského plánování. „Při přípravě soutěže jsme se rozhodli nezůstat pouze u slavnostního večera, ale využít odkazu architekta Zápala a v duchu jeho tvůrčí práce uspořádat odbornou přednášku na aktuální téma. Setkání s panem profesorem Jehlíkem, které předcházelo vyhlášení výsledků, reagovalo na památkové hodnoty v urbanistickém měřítku. Myslím, že přednáška se setkala s pozitivní odezvou a byla velmi podnětná pro všechny účastníky,“ doplnila Stanislava Maronová.

Cena Hanuše Zápala je soutěžní přehlídka, kterou vyhlašuje primátor města Plzně za období uplynulých čtyř let. Cílem soutěže je najít a ohodnotit nejkvalitnější plzeňské novostavby a představit je veřejnosti. Cena odkazuje na dílo významného architekta Plzně a jihozápadních Čech Hanuše Zápala a poprvé byla udělena Václavu Ulčovi a Radku Dragounovi za období 1990–2005 za architektonické řešení budovy Centrální požární stanice HZS Plzeňského kraje. Podruhé ji za období 2006–2009 získal architekt Karel Hanzlík za architektonický návrh areálu 6th RIVER Plzeňského vědecko-technologického parku. V posledním ročníku byla za návrh budovy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara oceněna práce docenta Jana Štípka in memoriam. V posledním vyhlašovaném období získal cenu Jiří Zábran za architektonický návrh bytového domu Sladová, v areálu Světovar. V letošním roce byla udělena tedy již popáté.