Náměstí Emila Škody čeká proměna. Město tam postaví velký bytový dům!

Zveřejněno v Aktuálně
Od - úterý, 19. září 2023 18:05
Náměstí Emila Škody čeká proměna. Město tam postaví velký bytový dům! Vizualizace – ateliér Nosek & Raffelová architekti, s. r. o.

Výstavbu nového domu s více než 60 byty o dispozici 2+kk a 3+kk připravuje město Plzeň na náměstí Emila Škody. Objekt dotvoří a uzavře stávající blok domů, přičemž se stane součástí východní strany „nového náměstí Emila Škody“. Jde o lokalitu v blízkosti centra města, která autobusové nádraží a okolí promění v plnohodnotnou městskou čtvrť s byty, obchody, kancelářemi. Nový bytový dům tak bude jedním z prvních viditelných kroků k revitalizaci a proměně území.

NosekRaffelováarchitekti3

„Naším cílem je využívat městské pozemky pro tvorbu nájemního bydlení pro občany, kteří nedosáhnou na vlastní byt. V tomto případě navíc pomůžeme revitalizovat lokalitu, která se bude do budoucna rozvíjet v kvalitně urbanizovanou čtvrť s dostatkem zeleně a veřejných prostorů,“ přiblížil technický náměstek primátora města Plzně Pavel Bosák.

Pro lokalitu okolí Centrálního autobusového nádraží nyní Útvar koncepce a rozvoje Magistrátu města Plzně (MMP) aktualizuje územní studii, která vymezí stavební bloky a stanoví regulaci pro výstavbu. Jedním z nich je právě stavební blok daný ulicemi Husova, Tylova, Husovým náměstím a náměstím Emila Škody. Původní blok není dokončený a je třeba ho uzavřít neboli dostavět směrem do náměstí Emila Škody. Parcela, orientovaná do náměstí, je ve vlastnictví Statutárního města Plzně, které ji využije ke stavbě bytového domu, na který se v současné době dokončuje architektonická studie. Kromě benefitu výstavby městských bytů se jedná o významnou investici v transformačním území, která ukazuje směr proměny a možnou budoucí podobu celého území.

Podle studie má nový dům navržená dvě podzemní podlaží s parkovacími stáními a šest nadzemních pater se sedmým ustupujícím patrem. V přízemí budou nebytové prostory určené pro obchod a služby, ve vnitrobloku architekt navrhuje pobytovou zeleň. „Byty jsou navrženy s ohledem na možný požadavek bydlení jak pro rodiny s dětmi, tak pro seniory. Vybrané byty lze také vybavit pro osoby s omezenou schopností pohybu, tedy pro bydlení hendikepovaných občanů,“ uvedla Světlana Budková, radní pro oblast bytovou včetně dostupného a sociálního bydlení. Střecha bytového domu je řešena jako zelená, má mít vliv na zlepšení mikroklimatu, zachytávání prachu a nečistot z ovzduší či snížení hluku v zástavbě. Návrh také počítá s retenčními nádržemi pro zachycování dešťových vod, které mohou být dále využity například pro závlahu zahrady ve vnitrobloku.

Po projednání studie ji převezme Odbor investic MMP, který bude pokračovat zpracováním projektové dokumentace, z níž vyplyne i předpokládaná cena stavby.