Na Lochotíně testují novinku: Recyklované lavičky s příběhem

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pondělí, 6. prosinec 2021 16:08
Na Lochotíně testují novinku: Recyklované lavičky s příběhem Foto: ÚMO Plzeň 1

Nové lavičky ze směsi betonu a recyklované stavební a demoliční suti a sedákem z recyklovaného plastu otestuje na svém území první městský obvod. Lavičky by měly mít delší životnost než ty obyčejné a svému okolí by zároveň měly sloužit jako zajímavý designový prvek. V obvodě jsou čtyři kusy, všechny před 34. základní školou v Gerské ulici, kterou navštěvuje téměř pět set žáků. K lavičkám přibyl také jeden koš ze stejného materiálu.

Podle starostky prvního městského obvodu Heleny Režábové je každá lavička originál a stojí za ní příběh. Vyrábí se totiž z recyklované stavební a demoliční suti, která pochází přímo z dané obce. Stavební odpad z Plzně posloužil v tomto případě i k výrobě nových plzeňských laviček. Tímto odpadem lze totiž jednoduše nahradit přírodní kamenivo a písek. „Prioritou je využití maximálního množství recyklovaných odpadů, úspora přírodních zdrojů, a tudíž i co nejnižší dopad na životní prostředí,“ uvedla starostka prvního městského obvodu Helena Řežábová.

Když betonové výrobky doslouží, je možné je stejným postupem zase dále zpracovat pro výrobu nových prvků. Plastové desky, které jsou do laviček zapuštěné jako sedáky, se vyrábějí z jednoho druhu plastu, což zaručuje, že jsou také recyklovatelné, čímž se prodlužuje i jejich životnost. Nekonečný recyklační cyklus naplňuje principy oběhového hospodářství a přispívá ke snížení emisí oxidu uhličitého.

Lavičky mají jedinečný vzhled a strukturu, a to právě díky využití inertního materiálu. Je tím myšlena třeba drť z cihel, střešních tašek, betonu, keramiky apod. Podle zkušeností výrobců jsou lavičky velmi dobře odolné vůči klimatickým vlivům. Obvod vyjde pořízení jedné recyklované lavičky na deset tisíc korun. V průběhu příštího roku vedení obvodu vyhodnotí, zda tyto lavičky zakoupí i na další místa.