Na Doubravce přibydou po rekonstrukci ulic parkovací místa

Zveřejněno v Aktuálně
Od - čtvrtek, 14. březen 2024 11:28
Na Doubravce přibydou po rekonstrukci ulic parkovací místa Zdroj: ÚMO Plzeň 4

Obyvatelé ulice Ke Sv. Jiří v úseku od křižovatky s ulicí Nad Týncem a s Potoční ulicí se už brzy dočkají navýšení parkovacích míst. Od 4. března tady probíhá první část druhé etapy rekonstrukce tohoto území, která potrvá dva měsíce. Na ni naváže druhá část rekonstrukce, která se bude týkat ulice U Pražské dráhy. Souběžně s vytvořením nových parkovacích míst budou vybudovány nové chodníky a kontejnerové stání. Náklady se vyšplhají na 13 milionů korun. Jde o jednu z největších investic Čtyřky za posledních šest let.

„Rekonstrukce ulic Ke Sv. Jiří a U Pražské dráhy je pokračováním naší snahy zlepšovat veřejný prostor a navyšovat počet parkovacích míst. Tento projekt byl dlouhodobě připravován. První etapa byla dokončena v roce 2022,“ potvrdil starosta Čtyřky Tomáš Soukup. Rekonstrukce navíc zohledňuje šetrné hospodaření s dešťovou vodou. „Snažíme se myslet také na zlepšování životního prostředí. To znamená, že u parkovacích míst budou takzvané zasakovací tvárnice, které budou zadržovat vodu v krajině,“ dodává starosta Soukup.

Součástí realizace nových parkovacích míst je úprava chodníků s místy pro přecházení, úprava vozovky, ploch pro kontejnery, odvodnění upravovaných ploch a vodorovné a svislé dopravní značení. Upraveny budou trávníky a přibydou stromy. Podle současných norem musí být na pět parkovacích míst 1 strom. Součástí stavby bude také osazení nového veřejného osvětlení. V ulici U Pražské dráhy je navrženo celkem 56 kolmých parkovacích stání a 19 podélných parkovacích stání, včetně 4 stání pro osoby ZTP. V ulici Ke Sv. Jiří je navrženo 35 šikmých stání a 22 podélných stání. Z toho celkem 6 parkovacích stání je určeno pro osoby ZTP. V praxi to znamená nárůst parkovacích míst o 30 procent.

Stavební práce jsou rozděleny na dvě části. V úseku ulice Ke Sv. Jiří se bude pracovat do začátku května, pak se dělníci přesunou do ulice K Pražské dráze, kde budou pracovat další dva měsíce. Rekonstrukce celé oblasti by měla být dokončena v červenci.