Město Plzeň se připojí k Víkendu otevřených zahrad

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 4. červen 2020 12:08
OLYMPUS DIGITAL CAMERA Luftova zahrada

K Víkendu otevřených zahrad, který se uskuteční v celé České republice, se připojí i Plzeň. Město zve k návštěvě Luftovy zahrady, Hřbitova Všech svatých na Roudné a Vodní zahrady pod hrází Velkého Boleveckého rybníka. Cílem akce je zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech.

„Do Víkendu otevřených zahrad se zapojují obvykle běžně nepřístupné zahrady, ale i parky a veřejná prostranství, která se snaží představit veřejnosti jiným způsobem. Obvyklou formou jsou komentované prohlídky doplněné kulturním programem, což platí i v případě o víkendu otevřených městských objektů,“ uvedl primátor Plzně Martin Baxa.

Luftova zahrada v Doudlevcích u Tyršova mostu v ulici Za Rybárnou 110 bude otevřena v sobotu i v neděli od 9 do 17 hodin. „Po oba dny se tam budou konat komentované prohlídky vždy v 10 a ve 14 hodin. Návštěvníky čekají i ukázky včelařství a minivýstava kaktusů,“ přiblížil technický náměstek Pavel Šindelář.

V Luftově zahradě roste množství vzácných i exotický dřevin, její součástí jsou dva zahradní domky. Z původní koncepce zahrady se dochovaly dva rybníčky s drobnou vodotečí, zbytky sochařské výzdoby a zahradní keramiky. Vlhký charakter pozemku dává vyniknout mokřadním a vlhkomilným společenstvím rostlin i živočichů.

Vodní zahrada pod hrází Velkého Boleveckého rybníka se pro veřejnost otevře v sobotu od 9 do 16 hodin a v neděli od 10 do 16 hodin. Komentované prohlídky zahrady s doprovodným programem se konají v sobotu v 9, 11, 13 a v 15 hodin, v neděli pak ve 13 a 15 hodin. Návštěvníky provede zakladatelka vodní zahrady Zdeňka Chocholoušková.

Vodní zahrada se skládá z několika jezírek, okolo nichž vedou cestičky. Rybníčky imitují plzeňskou Boleveckou rybniční soustavu včetně okolí, rostlin a živočichů, kteří tam žijí. V zahradě jsou k vidění různé biotopy vodních rostlin doplněné informačními tabulkami.

Hřbitov Všech svatých na Roudné v ulici Pod Všemi svatými bude možné navštívit v sobotu a v neděli od 9 do 17 hodin.

Hřbitov má opravenou obvodovou zeď, márnici, centrální kříž, oživenou a upravenou zeleň a restaurované významné hrobky a náhrobky. Jsou tam pohřbeni například arciděkan plzeňský a zakladatel Sokola v Plzni František Herold, Tomáš Cimrhanzl, který v 19. století dvacet let vedl plzeňskou knihovnu, dále dobrodinec a zachránce Husova rodného domku v Husinci Antonín Kludský ze známé cirkusové rodiny, Jindřich Mikolecký, jenž se zasloužil o rozvoj Škodovky, veřejného osvětlení, dopravy, o stavbu vývařovny pro chudé a mnoho dalších.

V Plzni bude o víkendu zpřístupněno ještě několik dalších objektů, například Meditační zahrada Památník obětem zla v Doudlevcích, zahrada Gymnázia v Plzni na Mikulášském náměstí či přírodní školní zahrada ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči na Doubravce.