Lávka na Skvrňanech po rekonstrukci znovu slouží chodcům i cyklistům

Zveřejněno v Z Plzně
Od - čtvrtek, 9. prosinec 2021 11:10
Lávka na Skvrňanech po rekonstrukci znovu slouží chodcům i cyklistům Foto: R. Žáková

Chodci i cyklisté už mohou opět využívat frekventovanou lávku přes Lábkovu ulici. Ta se rekonstrukce dočkala po dvaceti letech. Za tmy ji nově osvětlují dva nové stožáry veřejného osvětlení.

IMG 4543 fotoVáclavŠAŠEKV rámci letošní opravy byly na lávce instalovány dva nové sloupy veřejného osvětlení s novějšími typy LED svítidel, jejichž světelný kužel osvětluje výhradně prostor pod nimi. „Při opravě byly sanovány betonové opěry, položen nový povrch mostovky a opraveno odvodnění. Po otryskání byla provedena kompletní nová protikorozní ochrana, tedy nátěry. Na lávku byl také osazen nový dilatační závěr. Nahradil přechodový plech, kterým na opěru silně zatékalo,“ popsal opravy Václav Šašek ze Správy veřejného statku města Plzně, který se o lávky a mosty stará. Náklady na opravu přesáhly pět milionů korun.

V letošním roce prošlo opravou pět plzeňských lávek, které slouží pěším a cyklistům. Lávka v Lábkově ulici je poslední z nich. "Pravidelným sledováním jejich stavu a údržbou je chceme zachovat v dobré kondici. V Plzni, která leží na pěti řekách a je důležitým dopravním uzlem, jsou lávky přes vodu, silnice i železniční tratě důležitými mosty pro nemotorovou dopravu,“ řekl náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Plzeň má na svém území více než 50 lávek, o které se stará. Lávky umožňují pěším a cyklistům bezpečně překonat vodní toky, železniční tratě ale i frekventované komunikace. Ročně je na jejich údržbu v městském rozpočtu vyčleněno několik desítek milionů korun. Postupně přibývají i nové lávky. „Letos jsme převzali do správy novou lávku u Kamenného rybníka, do konce roku bychom měli převzít také novou lávku přes komunikaci a železniční trať v Koterově,“ dodala Andrea Fojtíková, technická náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně, organizace, která se o městské lávky a mosty stará.

Foto: V. Šašek, R. Žáková