Kraj má téměř 300 dobrovolníků pro boj s koronavirem

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 8. duben 2020 15:38
Rozvoz roušek a dárků Jen chtít nestačí foto: Plzeňský kraj

Napříč všemi obory eviduje prostřednictvím databáze Plzeňský kraj dobrovolníky, kteří pomáhají ve zdravotnictví, ale také v sociálních službách. A odezva je velká. Až doposud se jich přihlásilo 273.

Dobrovolnice s dárkem. Foto: Plzeňský kraj

Zhruba před měsícem spustil Plzeňský kraj v mimořádné situaci související s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 evidenci dobrovolníků za všech oblastí. Registrace do databáze i nadále funguje na webu Plzeňského kraje.

Dosud se přihlásilo 273 dobrovolníků, zhruba polovina z oblasti zdravotnictví a druhá pro další oblasti. Koordinaci všech nezdravotnických dobrovolníků mimo Plzeň se zajišťuje ve spolupráci s krajem Český červený kříž a centrum TOTEM, z.s. spolupracuje s dobrovolníky pro město Plzeň.

Šití roušek

Plzeňský kraj zorganizoval šití roušek na pracovištích dvou středních škol (Střední školy živnostenské a Základní školy, Planá a Integrované střední školy živnostenské, Plzeň, pracoviště Křimice). Zapojili se také někteří zaměstnanci Krajského úřadu Plzeňského kraje a společně s dalšími dobrovolníky šijícími doma se podařilo vyrobit celkem 17 378 roušek.

Firma Maurice Ward Logistics Plzeňskému kraji bezplatně pomáhala s distribucí látek pro domácí šití roušek, svážela již hotové a dle potřeb předávala převážně zdravotnickým zařízením a pečovatelským domům. Těmto organizacím na vlastní náklady zajišťovala ochranné pomůcky (rukavice, dezinfekce, ochranné štíty, obleky, brýle) a Plzeňskému kraji vypomohla s distribucí dezinfekce obcím s rozšířenou působností. Pomoc v podobě roušek, štítů a občerstvení či květin distribuovala firma také do krajských nemocnic a záchranářům.

Šicí dílna Českého červeného kříže (ČČK) se skupinou Roušky Plzeň vyrobily 6500 bavlněných roušek. V posledních dnech byly tyto ochranné pomůcky předávány hlavně sociálním službám, ale i mnoha dalším organizacím v kraji. Český červený kříž komunikuje s obcemi  a zprostředkovává dobrovolnickou činnost, na téma koronaviru organizuje webináře, pro seniory zajišťuje nákupy a psychickou podporu na telefonu, dobrovolníci „v záloze“ jsou připraveni kdykoliv pomoci. ČČK spolupracuje také se skupinou „Jen chtít nestačí“, kterou tvoří převážně zaměstnanci výše zmíněné firmy, kteří se zapojují v dobrovolnické činnosti v rozvozu i šití roušek.

Dobrovolníci ve zdravotnictví a sociálních službách

V databázi je přihlášeno zhruba 150 zdravotnických dobrovolníků. Jedná se o 10 lékařů, 79 studentů 5. a 6. ročníku lékařské fakulty, 54 nelékařských pracovníků a osm studentů nelékařských oborů. V současné době je proškoleno asi 30 studentů lékařské fakulty. Jejich proškolení probíhalo ve Fakultní nemocnici v Plzni na infekční klinice. Ti v tuto chvíli pracují na odběrových místech ve Stodu, Rokycanech a Domažlicích.