Hlavním cílem je zachování civilního provozu na letišti v Línich, zástupci asociace jsou připraveni k otevřené spolupráci

Zveřejněno v Z regionu
Od - úterý, 2. duben 2024 12:52
Hlavním cílem je zachování civilního provozu na letišti v Línich, zástupci asociace jsou připraveni k otevřené spolupráci Ilustrační foto: Peggy Kýrová

Podle rozsudku Krajského soudu z minulého týdne musí firma PlaneStation do dvou měsíců od obdržení rozsudku vyklidit záložní vojenské letiště Líně (LKNL). Nájemce, který letiště od roku 2000 provozuje, sice uvedl, že se ještě dovolá k Nejvyššímu soudu, dovolání ale nemá odkladný účinek. Armáda ČR (AČR) chce na svém záložním letišti v Líních postavit logistické centrum pro české vojáky i NATO a základnu aktivních záloh. Na LKLN v současné době působí kromě LZS řada leteckých škol, Aeroklub Plzeň Bory a své místo zde má i muzeum historických letadel.

K situaci vydala vyjádření Evropská asociace pro rozvoj všeobecného letectví (EAGA), jehož plné znění zde uvádíme:

Evropská asociace pro rozvoj všeobecného letectví, z.s. (EAGA) bere na vědomí rozhodnutí soudu ve věci Ministerstvo obrany ČR versus PlaneStation Pilsen s.r.o.
Prohlašujeme, že jsme připraveni k otevřené spolupráci se všemi relevantními subjekty, včetně armády ČR, ministerstva obrany, ministerstva dopravy, regionu a kraje. Naším hlavním cílem je zachování civilního provozu na letišti Plzeň Líně. Budeme se snažit najít řešení prospěšné pro všechny zúčastněné strany.
Jsme přesvědčeni, že letiště Plzeň Líně má nezastupitelný význam jak pro leteckou komunitu, tak i jako vstupní dopravní bod regionu. Uvědomujeme si přidanou hodnotu leteckého muzea, důležitost výcviku pilotů a potřebnost realizace volnočasových aktivit jako parašutistického sportu, které na letišti probíhají. Chápeme nutnost existence funkčního regionálního letiště s mezinárodním provozem a funkčním zázemím pro leteckou záchrannou službu a cvičení IZS. To vše představuje neocenitelný přínos pro rozvoj celého regionu.
V minulosti jsme přispěli k zachování leteckého provozu, čímž jsme pomohli zabránit devastaci provozních plocha a objektů souvisejících s provozem. Chceme se i nadále aktivně podílet na procesu hledání řešení, které umožní zachování provozu na letišti Plzeň Líně.
Děkujeme všem za podporu ve snaze o zachování letiště Plzeň Líně jako důležitého a prosperujícího leteckého uzlu v regionu.

LKLN má jako jediné v Plzeňském kraji zpevněnou přistávací dráhu navíc s unikátní šířkou 60 metrů, což umožňuje nejen celoroční provoz, ale na základě certifikace také přistání a vzlety větších letadel, například typu ATR 72 a další jim velikostně podobná. Ročně se na LKLN eviduje na dvacet tisíc vzletů a přistání. Letiště je dlouhodobě pátým nejvytíženějším letištěm v republice a mimo jiné slouží také k provádění repatriačních letů v rámci celé Evropy.

Kromě letecké záchranné služby a řady dalších firem zde působí Aeroklub Plzeň Bory, pět leteckých škol a letecký historický spolek Classic Trainers provozující dobové historické letouny a mezi širokou veřejností velmi oblíbené Muzeum Hangar 3, které se věnuje více než 110 let dlouhé historii plzeňského letectví i rodákům ze západu Čech bojujících v řadách RAF za druhé světové války.