Fakulta ekonomická má jasno o tom, kdo ji povede další čtyři roky

Zveřejněno v Z Plzně
Od - čtvrtek, 4. listopad 2021 08:24
Fakulta ekonomická má jasno o tom, kdo ji povede další čtyři roky Foto: ZČU

V čele Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni bude stát i v následujícím čtyřletém období dosavadní děkanka Michaela Krechovská. Pro její setrvání se ve středu 3. listopadu vyslovilo všech 12 přítomných členů 15členného akademického senátu fakulty. Své druhé funkční období zahájí Michaela Krechovská 1. března 2022.

Michaela Krechovská, která fakultu vede od března 2018, byla jedinou kandidátkou na děkanku. Na svůj dosavadní mandát tak naváže druhým čtyřletým obdobím, které potrvá do konce února 2026.   

Krechovská absolvovala na Fakultě ekonomické ZČU magisterské i doktorské studium v oboru Podniková ekonomika a management. Ve stejném oboru se habilitovala na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci. Před nástupem do funkce děkanky působila na Fakultě ekonomické ZČU jako vedoucí katedry financí a účetnictví. Pro Fakultu ekonomickou získala certifikát „Partner in Learning“ od přední světové profesní instituce certifikovaných účetních v Anglii a Walesu (ICAEW) a je fakultní koordinátorkou této mezinárodní certifikace. Je spoluzakladatelkou a od roku 2015 zástupkyní vedoucí Centra podnikání a udržitelnosti FEK.

Během jejího působení získala fakulta akreditace čtyř bakalářských, tří navazujících magisterských a dvou doktorských studijních programů. Od roku 2019 nabízí také double‑degree program Podniková ekonomika a management, realizovaný ve spolupráci s finskou Häme University of Applied Sciences. Zájemci mohou na fakultě navštěvovat také nově akreditované certifikátové programy Daňový specialista a Manažer v turismu.