Epidemická situace v Plzni se zhoršuje. Policie zesílí kontroly

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 25. únor 2021 12:01
121615229_1279036322434438_8545802159704499483_n Foto: ZAK TV/ K. Tipanová

Davy lidí bez roušek a rozestupů popíjející nejrůznější nápoje. Tak to vypadalo v uplynulých dnech například kolem Boleveckých rybníků. Městská i státní policie proto bude ještě intenzivněji kontrolovat dodržování protiepidemických opatření, a to zejména v místech, kde se shromažďuje větší množství lidí.

Epidemická situace v souvislosti s onemocněním covid-19 se v Plzni i v celém Plzeňském kraji zhoršuje. Roste počet vážných případů nejen ve Fakultní nemocnici Plzeň, kde stoupl počet hospitalizovaných pacientů s covidem-19 za poslední tři týdny o více než 50 procent, ale i v dalších zdravotnických zařízeních. Téměř 80 procent lidí, kteří nově onemocní, se nakazí rychle se šířící britskou mutací koronaviru.

„Činnost státní i městské policie bude v tomto ohledu v příštích dnech intenzivnější. Situace je skutečně vážná a bohužel v mnoha případech domluvy nestačí. Apelujeme na všechny, aby používali ochranné prostředky, neshlukovali se a dodržovali další opatření především v zájmu svého zdraví a svých spoluobčanů, nikoliv kvůli policejním kontrolám,“ uvedl primátor Martin Baxa. Doplnil, že město děkuje všem, kteří situaci nezlehčují, dodržují všechna nařízení vlády a tím napomáhají toto složité období zvládnout.

Bolevák? Davy lidí bez roušek a rozestupů

Radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký doplnil, že se o uplynulém víkendu shromažďovaly v okolí Velkého boleveckého a Šídlovského rybníka početné skupiny lidí, a to zejména v okolí stánků s výdejními okénky. Návštěvníci nedodržovali předepsané rozestupy, neměli roušky ani jiné ochrany obličeje a na zahrádkách pravděpodobně veřejně konzumovali alkoholické nápoje. „Svou bezohledností se tak vystavovali riziku nakažení covidem-19 a rozšiřování nákazy mezi další občany. Chápeme, že je dodržování stanovených protiepidemických opatření leckdy obtížné, ale právě jen jejich respektováním je možné šíření epidemie kladně ovlivnit,“ upozornil radní Martin Zrzavecký.

Na víkendovou událost u Boleveckých rybníků zareagovala státní i městská policie. „Policisté společně se strážníky přítomné zkontrolovali a obeznámili je s tím, že se dopustili protiprávního jednání. Událostí se policisté nadále zabývají, případné přestupkové jednání bude postoupeno příslušnému správnímu orgánu,“ uvedla mluvčí Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Markéta Fialová.

Doplnila, že uvedený popis události není ojedinělý. „V následujících dnech očekáváme slunečné počasí, kdy jarní teploty přímo vybízejí na procházky do přírody. I přesto by lidé neměli zapomínat na současnou výjimečnou situaci a dodržovat vládní nařízení a platná mimořádná opatření, chovat se zodpovědně a ohleduplně k ostatním, protože jedině tak můžeme společně docílit zvládnutí situace. Zodpovědný přístup každého jedince usnadní práci všem složkám Integrovaného záchranného systému,“ vyzvala Markéta Fialová.

Dohled nad dodržováním mimořádných vládních opatření v souvislosti s výskytem nemoci covid-19 je i jedním z prioritních úkolů městské policie. „Intenzivně se zaměřuje na respektování aktuálních krizových opatření v režimu dohledu běžného výkonu služby. Strážníci mohou uložit v případě zjištění porušení krizových opatření sankci až do výše deseti tisíc korun,“ dodala mluvčí Městské policie Plzeň Jana Pužmanová.