Dusno ve Kdyni. Místní se obávají těžby!

Zveřejněno v Z regionu
Od - pátek, 22. červenec 2022 17:46
Dusno ve Kdyni. Místní se obávají těžby! Foto: M. Osvaldová

Ve Smržovicích vzniklo chráněné ložiskové území bez vědomí občanů. To je navíc dvojnásobně větší než původní území kamenolomu. Ve Kdyni, pod kterou Smržovice spadají, to vyvolalo velký rozruch na veřejném projednání změny územního rozhodnutí. To se konalo minulý týden v místní sokolovně.

"Dozvěděli jsme se, že ve Smržovicích kolem kamenolomu vzniklo chráněné ložiskové území v podstatě bez vědomí občanů. Dá se říci, že i bez vědomí rady a celého vedení obce. Věděl o tom jenom vedoucí stavebního úřadu a starosta obce. Nikomu to neřekli a občané neměli možnost se k tak zásadní změně vyjádřit," uvedl člen komise pro správu obce Smržovice Pavel Mráz.

Místní trápí i zvětšení ložiskového území. "Zasahuje to i do staveb, které tam jsou, které byly povoleny v souladu se stavebním zákonem a teď k nim nebylo přihlédnuto," podotkl Mráz.

Starosta Kdyně a vedoucí Stavebního úřadu občanům vysvětlovali, že do řízení nemohlo zasahovat ani samo město. Rozhoduje se totiž na státní úrovni, kdy má hlavní slovo ministerstvo životního prostředí, ministerstvo obchodu a průmyslu a báňský úřad. "My jsme byli z toho procesu úplně vyhozeni, nebyli jsme účastníkem řízení," argumentoval starosta Oskar Hamrus.

Při osobním setkání prý starosta vyjednal naopak velké zmenšení chráněného ložiskového území oproti původním požadavkům s tím, že dobývací prostor zůstává nezměněný. Na stránkách města Kdyně píše starosta, že rozhodně nestojí o případné obnovení těžby nebo o rozšíření dobývacího prostoru, které navíc nyní nehrozí. Proces stanovení CHLÚ byl spuštěný jen na základě legislativních změn a pokud by se mělo o obnovení těžby někdy jednat, je připraven podnikat protiopatření.

Znovuobnovení nebo dokonce rozšíření těžby v místní kamenolomu se lidé obávají, znamená pro ně totiž velké komplikace. "Když se těží, tak jsou to odstřely, které by byly cítit až do vzdálených obcí. Bude zvýšená prašnost a potom dochází k drcení, takže hluk a prach," popsal Mráz. Starostovi prý nevěří. Obyvatelé Smržovic chtějí založit spolek, který by inicioval odpis ložiska, tedy definitivní uzavření lomu.