Obyvatelé Doubravky si přejí lezeckou stěnu, altán, kapli i zeď proti hluku

Zveřejněno v Z Plzně
Od - úterý, 5. říjen 2021 14:34
Obyvatelé Doubravky si přejí lezeckou stěnu, altán, kapli i zeď proti hluku ilustrační. Foto: Sportmanie Plzeň/M. Volf

Lezecká stěna, altán, obnova kaple, nová parkovací místa nebo turnajové hřiště na pétanque. To je část z nápadů, které mají zlepšit život v městském obvodu Plzeň 4. Navrhli je sami občané v rámci participativního rozpočtu neboli projektu Rozhodněte sami, jehož 2. ročník byl na Čtyřce vyhlášen 15. září. K 5. říjnu lidé podali už celkem 34 nápadů.

„Děkujeme všem, kteří se do participativního rozpočtu zapojili. Letos se sešla celá řada zajímavých návrhů. Ukazuje se, že po prvním ročníku stále více lidí ví, co to je participativní rozpočet, jak funguje a k čemu slouží. Zásluhu na tom má i vítězný projekt z loňského roku, stromová alej pod Chlumem, která byla již zrealizována,“ říká starosta Tomáš Soukup (ANO).

Mezi 34 dosud navržených nápadů patří vybudování lezecké stěny v parku Potoční, psí loučka na Lobezských lukách, veřejné ohniště kdekoliv na území obvodu, obnova historické kaple na návsi v Plzni-Újezdě, odpočinkový altánek ve Špitálském lese, hřiště na turnaje v pétanque v Lobezském parku nebo vybudování fotbalového hřiště v Červeném Hrádku. Mezi náměty jsou i projekty, které v loňském roce neuspěly nebo jsou již v řešení.

„Navrženy byly i protihluková zeď na terminálu v Zábělské ulici nebo nová oplocená stání pro kontejnery. V obou případech jsou úpravy již v běhu. Terminál Zábělská bude přebudován na moderní přestupový uzel pro městskou a příměstskou dopravu. Do konce letošního roku by měl být zhotoven projekt. Kontejnerová stání pak postupně upravujeme v rámci již schválené Koncepce revitalizace kontejnerových stání,“ říká místostarostka Lenka Kočová (ODS).

Fáze navrhování končí 15. října. Poté Úřad městského obvodu Plzeň 4 všechny podané návrhy prověří a posoudí, jaké z nich jsou proveditelné. Ty postoupí do fáze hlasování, která odstartuje na webu www.rozhodnetesami.cz 15. listopadu a poběží do 12. prosince.