Díky mladým talentům boduje Plzeň na poli biomechaniky i matematických modelů srážlivosti krve

Zveřejněno v Z Plzně
Od - neděle, 18. červenec 2021 14:05
Veronika Dušková, absolventka navazujícího studijního oboru Aplikovaná mechanika Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, získala Cenu České společnosti pro biomechaniku za diplomovou práci. Foto: ZČU

Veronika Dušková, absolventka navazujícího studijního oboru Aplikovaná mechanika Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, získala Cenu České společnosti pro biomechaniku za diplomovou práci, díky níž lze předvídat vznik nerozpustných krevních sraženin v lidském těle. Gymnazista Šimon Pekár zase zabodoval v celostátním kole 43. ročníku Středoškolské odborné činnosti v oboru Matematika a statistika za Numerické řešení matematického modelu srážení krve.

imageCenu si absolventka ZČU Veronika Dušková převzala z rukou předsedy České společnosti pro biomechaniku profesora Matěje Daniela. Podle vedoucí diplomové práce Aleny Jonášové z katedry mechaniky Veronika detailně zpracovala dva principiálně odlišné matematické modely vzniku nerozpustných krevních sraženin založených na polymerizaci fibrinu jako finálního produktu koagulační kaskády.

„Oba matematické modely následně výpočtově implementovala pro numerické řešení tří typických úloh kardiovaskulární biomechaniky. Jednalo se o dvě nejběžnější cévní výdutě, u nichž je výskyt krevních sraženin častým průvodním jevem, a dále pak o tepnu zúženou v důsledku rozvoje aterosklerózy, kde krevní sraženina je jednou z nejčastějších příčin akutního infarktu myokardu či mozkové mrtvice“, dodává Alena Jonášová. 

Veronika Dušková si zvolila studium biomechaniky na katedře mechaniky FAV protože je tento obor  interdisciplinární a propojuje poznatky klasické mechaniky a proudění s aplikacemi v biologických oborech. To ji podle jejích slov lákalo a fascinovalo už od studia na střední škole. Když pak byla na Dni otevřených dveří FAV a zjistila, že něco podobného je možné na katedře mechaniky studovat, ani na okamžik neváhala s volbou bakalářského a navazujícího studijního oboru.

„Jsem vděčná pracovníkům katedry mechaniky, kteří mě během mého studia na FAV mnoho naučili a věnovali mně spoustu času a mohla jsem tak zpracovat diplomovou práci, která byla nakonec oceněna Českou společností pro biomechaniku. Této Ceny si velice vážím a je pro mě dalším motivačním impulsem v pokračování započaté vědecké práce na katedře mechaniky v oblasti modelování srážení krve v cévních náhradách ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK v Plzni a Biomedicínským centrem,“ dodává oceněná absolventka Veronika Dušková.

image 2Její práce pomůže včas odhalit riziko krevních sraženin

Pomocí matematických modelů, jejichž numerickým řešením se ve své práci zabývala, je možné počítačově simulovat vznik nerozpustných krevních sraženin v libovolné části lidského těla. Tyto simulace pak lze využít například pro předpověď postoperačních komplikací u pacientů, kdy nevhodně zvolená cévní náhrada či její umístění při chirurgickém zákroku může vést k jejímu předčasnému uzavření v důsledku vzniku trombózy, nebo jako nástroj pro návrh a testování vhodných antitrombotických opatření.

 „Chtěl bych touto formou upřímně pogratulovat naší absolventce k významnému ocenění. Vážím si toho, že Veronika Dušková nadále spolupracuje s kolegyní Alenou Jonášovou a se mnou na velice aktuálním a pro klinickou praxi potřebném výzkumu, který je zaměřen na modelování vzniku a predikce trombózy. Tento výzkum, na němž rovněž spolupracujeme s několika pracovníky z Biomedicínského centra a Lékařské fakulty UK v Plzni, je řešen v rámci jednoho pracovního balíčku projektu Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu (AMTMI),“ vysvětluje vedoucí katedry mechaniky Fakulty aplikovaných věd ZČU Jan Vimmr.

U příležitosti ocenění Veroniky Duškové Jan Vimmr připomněl dalšího úspěšného studenta Šimona Pekára, z Gymnázia na Milulášském náměstí v Plzni. Za práci Numerické řešení matematického modelu srážení krve obsadil 4. místo v celostátním kole 43. ročníku Středoškolské odborné činnosti v oboru Matematika a statistika.

Pomocí vlastních výpočetních algoritmů vyvinutých v programovacím jazyce Python a založených na vybraných explicitních a implicitních diferenčních schématech realizoval počítačové simulace vzniku krevních sraženin, čímž se mohl blíže seznámit jak s principy numerické matematiky, tak možnostmi matematického modelování biologických procesů probíhajících v lidském těle,“ dodává k jeho práci a zaslouženému ocenění vedoucí katedry mechaniky Jan Vimmr.

Autor: M. Hallová