Cyklisté se u Klabavy dočkají další části mezinárodní cyklotrasy

Zveřejněno v Z regionu
Od - neděle, 30. říjen 2022 11:27
Cyklisté se u Klabavy dočkají další části mezinárodní cyklotrasy ilustrační, foto: Richard Beneš

Mezinárodní cyklotrasa RT3 v části od Klabavy k dálničnímu mostu u Rokycan dozná velkých změn. Úsek se promění v cyklostezku, a naváže tak na existující cyklostezku od dálničního mostu do Rokycan.

„Součástí stavby je kompletní výměna povrchů a podloží v délce 1,5 kilometru, stavební úpravy se týkají také napojení účelové komunikace na silnice III/2327 u Klabavy a v neposlední řadě dojde k výstavbě stezky pro chodce a cyklisty podél silnice III/2327 v délce 38 metrů,“ popisuje mluvčí rokycanské radnice Tereza Maixnerová.

Stavební úpravy financuje dobrovolný svazek obcí Horní Berounka, povodí Klabavy za přispění dotace od Plzeňského kraje a Integrovaného regionálního operačního programu - ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti.

Díky cyklostezce se zvýší bezpečnost cyklistů a zkvalitní a doplní se stávající infrastruktura pro cyklisty v Plzeňském kraji.

Stavební práce s sebou nesou i nepříjemnosti „V místě stavebních prací bude částečně omezen provoz a později úplná uzavírka, která ale skončí v polovině listopadu. Přesný termín se lidé dozví na tabulích u cyklostezky před začátkem uzavírky,“ upozorňuje Maixnerová.