Co bude s nevyužitými budovami? Lékařská fakulta prověřuje možnosti

Zveřejněno v Z Plzně
Od - úterý, 23. listopad 2021 16:01
Co bude s nevyužitými budovami? Lékařská fakulta prověřuje možnosti Foto: Lékařská fakulta UK

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK) v Plzni prověřuje s potenciálními investory možnosti využití tří budov, které opustí v příštím roce po přestěhování fakulty do nového kampusu poblíž fakultní nemocnice.

S cílem zabezpečit kvalitní a kapacitně dostačující prostory pro narůstající počet studentů Lékařské fakulty v Plzni zahájila Univerzita Karlova v roce 2012 výstavbu nového Univerzitního medicínského centra na Lochotíně v blízkosti fakultní nemocnice. "Nový kampus vytvoří kompletní zázemí pro výuku i výzkum a nahradí tak dosavadní, již nevyhovující prostory rozptýlené v různých částech města," uvedla mluvčí Lékařské fakulty Barbora Černíková. Do nových moderních prostor se studenti a učitelé plánují přesunout již v roce 2022 a stávající budovy Lékařské fakulty v Plzni tak zůstanou bez využití.

Univerzita Karlova tak v současnosti hledá vhodné potenciální investory na prodej vybraných, brzy již nevyužívaných objektů. Jedná se o tři historické budovy, konkrétně jimi jsou budova děkanátu Lékařské fakulty v Plzni v Husově ulici, Pavlovův ústav v Lidické ulici a Procháskův ústav nacházející se naproti Pavlovovu ústavu, v ulici Karlovarská. Díky jedinečné architektuře byly budovy Procháskova a Pavlovova ústavu prohlášeny za nemovité kulturní památky. Lokalita, v níž se nacházejí, je městskou památkovou zónou.

Atraktivita této investice spočívá v rozsáhlých historických prostorách s dobrou občanskou vybaveností v okolí i skvělou dopravní dostupností, díky nimž jsou všechny tři objekty vhodné v budoucnu jak k rezidenčnímu, tak komerčnímu využití.

Prostřednictvím aktuálně probíhajícího průzkumu trhu by měla Univerzita Karlova získat od případných zájemců zpětnou vazbu a podklady pro interní diskuzi a volbu vhodného postupu ohledně plánované transakce. Do průzkumu jsou přizváni renomovaní investoři, kteří disponují zkušenostmi z podobných transakcí.

Průzkum trhu je realizován za podpory týmu infrastrukturního poradenství České spořitelny, a.s., který plánuje se zájemci vést řízenou a strukturovanou diskusi, která umožní definovat možnosti případné smluvní spolupráce s potenciálními investory. Univerzita tak chce využít zkušeností, znalostí a přímých synergií ze zapojení České spořitelny, která má bohaté zkušenosti s transakčním poradenstvím napříč celou Českou republikou.