Cenu Křesadlo převzali lidé, kteří se zasloužili o neobyčejné věci

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - pátek, 4. listopad 2022 19:08
Cenu Křesadlo převzali lidé, kteří se zasloužili o neobyčejné věci Slavnostní předání cen (zdroj fotografií: Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA)

Už posedmnácté byli oceněni lidé, kteří se v Plzeňském kraji věnují dobrovolnické činnosti. Slavnostní předání cen Křesadlo pořádala Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA ve čtvrtek 3. listopadu 2022 v prostorách DEPO2015 v Plzni. Ocenění má podtitul Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

„Letošní ročník byl opět plný silných příběhů a pro porotu není nikdy jednoduché vybrat mezi nominovanými vítěze,“ uvedla Romana Štěpáníková, předsedkyně pořádající organizace Dobrovolnické Regionální Agentury DoRA. „Pomoci všech dobrovolníků si nesmírně vážím, proto jsem ráda, že jejich činnost můžeme každoročně takto vyzdvihnout,“ dodala.

Porota udělila tři hlavní ceny Křesadlo, jednu zvláštní cenu poroty a dvě zvláštní poděkování za dobrovolnickou činnost.

Hlavní cenu získaly:

Martina Izingová působí v platformě Burn Fighters. Musela se vyrovnat se zdravotními i psychickými následky popáleninového úrazu, v jehož důsledku přišla o zrak. Zkušenosti, které si z této nelehké životní etapy odnesla, dnes zúročuje v pomoci těm, kteří se ocitají v podobné situaci. V roce 2018 spolu s kamarádkou Simonou Riedlovou založila platformu Burn Fighters, kde se mohou setkávat lidé s popáleninami i jejich blízcí, a získávat tak informace, vyměňovat zkušenosti a najít pomoc a podporu. Martina Izingová v Plzni působí jako dobrovolnice také v organizaci Spolu s vámi, která provozuje službu Návštěvy POTMĚ. Dochází na pravidelné návštěvy za klienty do několika domovů pro seniory. Povídá si s nimi a připravuje aktivizační program pro seniory. Ocenění převzala z rukou Aleny Kozákové, výkonné ředitelky Nadace 700 let města Plzně.

Marcela Balounová působí jako dobrovolnice v Českém červeném kříži v Plzni, kde již nějakou dobu pomáhá na několika frontách, ale jako jedna z mála je ochotná pomáhat i při těch nejtěžších pracích. V letošním roce se zapojila do projektu Street medicine, kde sestřičky lidem z ulice ošetřuji defekty a zranění. Je s tím spojeno i to, že sestry často musejí pacienta nejprve umýt. U špatně pohyblivých pacientů je pro sestru náročné zvládnout tuto činnost bez asistence, mnohdy je potřeba pomoc dobrovolníků, a právě paní Balounová dochází jako dobrovolnice pomáhat nejčastěji. Nejen, že se takové práce nebojí, ale má empatický a citlivý přístup k lidem, kteří se do takové situace dostali, a zároveň si také dokáže získat jejich důvěru. Paní Balounová převzala cenu z rukou Romana Zarzyckého, primátora města Plzně.

Pavla Kloversová je dobrovolnicí ve spolku Maminy s rakovinou, kde se zabývá projekty Pomáhej stylově a Club Maminy s rakovinou. Přesto, že je sama v náročné paliativní péči, s velkým nasazením se zapojuje do aktivit a má zájem předávat své zkušenosti dalším pacientkám i jejich blízkým. Vyrábí dárkové předměty pro další projekty a koordinuje spolkový e-shop, vše zcela bez nároku na odměnu. Její zapojení je pro spolek Maminy s rakovinou velmi obohacující a často činí i více než 20 hodin týdně. Ocenění obdržela z rukou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka.

Zvláštní cenu poroty obdržel Josef Kabát, který stojí za záchranou kostela Všech svatých v Plzni na Roudné. Zvláštní poděkování za dobrovolnickou činnost v projektu Bezpečnostní dobrovolník Stříbro si zasloužili Jana Miltová a Vratislav Maňák.

Akce se konala pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka. Slavnostního večera se zúčastnili také primátor města Plzně Roman Zarzycký a radní pro oblast sociální a aktivní život seniorů Jiří Šrámek.