Akce s účastí nad 5000 lidí musí pořadatelé ohlásit krajské hygienické stanici

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pátek, 6. březen 2020 11:04
plzen_cz_fanoušci foto: HC Škoda Plzeň

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, které nařizuje všem pořadatelům hromadných akcí na území České republiky s předpokládanou účastí nad 5000 osob denně oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici. Pro Plzeňský kraj se jedná o Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (www.khsplzen.cz).

V případě akcí konaných do 18. března 2020 včetně je nutné nahlásit akci bezodkladně. V případě akcí konaných od 19. března 2020 je lhůta pro nahlášení akcí nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem zahájení akce.

Mimořádné opatření platí do odvolání. V oznámení je nutné uvést bližší specifikaci akce, včetně délky trvání akce, cílové skupiny účastníků, jejich národnostní složení, věk a způsob dopravy.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem.

Cílem opatření je získat informace o pořádání hromadných akcí s předpokládanou návštěvností nad 5000 osob denně pro potřebu orgánů ochrany veřejného zdraví k hodnocení rizika v souvislosti s výskytem onemocnění COVID.19. Hromadné akce představují vyšší riziko přenosu onemocnění.