Zrychlit léčbu dětí má pomoci nové centrum, které otevřela Fakultní nemocnice v Plzni

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 1. červen 2020 17:32
IMG_20200529_084101 Foto: FN Plzeň

Nové Psychoterapeutické centrum pro děti a rodinu otevřela u příležitosti Mezinárodního dne dětí Fakultní nemocnice v Plzni. Jeho úkolem bude zlepšit psychický stav dětí natolik, aby se zlepšil i celkový průběh léčby.

Foto: FN Plzeň

„K otevření tohoto centra nás vedly potřeby nemocnice, ale zároveň i aktuální situace ve společnosti. V Plzeňském kraji je bohužel kvalitní psychoterapeutická péče pro děti kapacitně nedostupná a navíc se převážně jedná o placenou službu, kterou si rodiče chronicky nemocných dětí nemohou často dovolit. V našem centru bude hrazena pojišťovnou," uvedla vedoucí Oddělení klinické psychologie Dana Chmelařová.

Princip centra vychází podle ní z bio-psycho-sociálního modelu onemocnění. "To znamená, že dobrý psychický stav může významně pozitivně ovlivnit celkový průběh léčby. A samozřejmě i naopak, nepříznivý psychický stav může somatické potíže významně zhoršovat," podotkla Chmelařová.

Nové psychoterapeutické centrum poskytuje péči dětem, které byly hospitalizovány ve fakultní nemocnici nebo jsou nadále v ambulantní péči odborníků. Zatím není kapacitně dostupné pro širokou veřejnost. Bylo otevřeno i z toho důvodu, že odborníci, převážně Dětské kliniky, často nenacházeli další dostupnou následnou péči pro malé pacienty v rámci dětské psychologie. Ať to bylo z důvodu traumatu nebo v případě vážně nemocných rodičů či v případě psychosomatických potíží dítěte. Díky úrazu může dojít i ke zpomalení vývoje, důležité je začít pracovat s dětmi hned, jakmile to poúrazová situace dovolí.

„Pečujeme o předškolní děti i mladší školní věk, jsme schopni poskytovat péči od nejútlejšího věku, včetně práce s rodiči, baby therapy či theraplay (terapie hrou). Dle potřeby poskytujeme i individuální či rodinné terapie, konzultace a výchovné poradenství pro rodiče či psychodiagnostiku. Jsme moc rádi, že v dnešní uspěchané a napjaté době můžeme novou službou napomoci dětem prožít radostnější dětství," upřesnila Chmelařová.

V současnosti je v České republice výrazný nedostatek psychologických odborníků. „FN Plzeň je jednou z mála nemocnic, která má akreditované pracoviště pro dětskou klinickou psychologii. Psycholog vystuduje filozofickou fakultu a následně si může vybírat své působení např. v poradnách či ambulancích v soukromé sféře a o práci v nemocnicích projeví zájem zhruba 20 % absolventů. V této profesi jsou velké nároky na předatestační přípravu, která trvá pět let, a my zájemcům nabízíme výhodnou kvalifikační dohodu, která financuje mnohé kurzy a další vzdělání," dodal ředitel Fakultní nemocnice v Plzni Václav Šimánek.