Základní školy v Plzeňském kraji přijaly už přes 400 uprchlíků

Zveřejněno v Aktuálně
Od - čtvrtek, 24. březen 2022 14:10
Základní školy v Plzeňském kraji přijaly už přes 400 uprchlíků ilustrační z KACPU. Foto: V. Bartoš

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) v budově bývalého Prioru v Plzni eviduje prozatím 13473 uprchlíků. Z toho 5341 je ve věku od 3 do 18 let. Pomoc s ubytováním potřebovalo necelých deset procent z nich, konkrétně 1113 lidí. Zatímco do mateřských škol chodí jen 18 dětí, základní školy už přijaly 411 školáků z Ukrajiny.

V posledních dnech čísla příchozích klesají. Zatímco v největším náporu přišlo za den téměř 900 osob, například ve středu už "jen" 397. „Kapacity v Plzeňském kraji jsou v tuto chvíli dostačující s ohledem na počty těch, kteří v našem krajském centru o zajištění ubytování požádají," uvedl hejtman Rudolf Špoták. Kraj převzal a provozuje například ubytovnu v Čechově ulici v Plzni. A i tam je ještě volno. "Máme kapacitu 247 míst a v tuto chvíli je zaplněna zhruba z poloviny,“ doplnil hejtman. Podle jeho slov se kraj snaží využívat především ubytování z kapacit státu, měst a obcí.

Valnou většinu uprchlíků tvoří dál matky se svými dětmi. Podle zdrojů ministerstva je na území Plzeňského kraje 5 341 dětí ve věku 3-18 let. "V celém kraji fungují adaptační skupiny pro děti do 18 let, v Plzni jich je k dispozici celkem pět, a to denně od 7 do 16 hodin," informovala mluvčí Plzeňského kraje Eva Mertlová. Adaptační skupina pro děti 15+ i nadále funguje v SVČ Radovánek v Plzni, tato skupina už registrovala 71 dětí, pravidelně přichází více než polovina z nich. "Kapacita skupiny je zhruba naplněna, děti ale neodmítáme, považujeme funkci této skupiny za smysluplnou," potvrdila Mertlová. Děti se kromě výuky českého jazyka věnují s kariérovými poradci orientaci ve středoškolském vzdělávání a ti jim také pomáhají s výběrem budoucí školy. Napříč skupinami i školami je ke krizové intervenci připravena Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň a všechna její odloučená pracoviště.

Na základě dotazníkového šetření z 86 škol a školských zařízení bylo aktuálně přijato do mateřských škol 18 dětí, do základních škol 411 dětí a na střední školy tři studenti. "Z dat vyplývá, že se do vzdělávání se zapojila zhruba 15 % z příchozích dětí ve věku 3-18 let," dodala Mertlová.