Začíná rekonstrukce hlavního tahu na Domažlice, průtah obcí Líně dostane nový povrch

ilustrační foto / plzen.cz

Více než půl kilometru dlouhý úsek hlavního tahu I/26 v obci Líně začalo Ředitelství silnic a dálnic. Za 15 milionů korun bez DPH dostane silnice nový povrch, rekonstruovat se přitom bude za provozu.

Silnice se bude opravovat v úseku od mostu před začátkem obce Líně až po křižovatku sady Pionýrů, Hornická. „Vozovka je po své životnosti a vykazuje četné závady a poruchy,“ potvrdil Zdeněk Kuťák, ředitel plzeňské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Celou stavbu bude ŘSD provádět tak, aby byl co nejméně omezený běžný život obyvatel a řidičů. Provoz bude řízen semafory po časových úsecích.

Realizace bude rozdělena na tři etapy. Do poloviny července budou opravy probíhat ve směru na Stod od mostu až po křižovatku Dlouhá, U Stadionu v pravém jízdním pruhu. Do 23. srpna pak ve stejném směru, ale v levém pruhu. Závěrečná část bude začínat v křižovatce Dlouhá, U stadionu a bude pokračovat až po křižovatku Sady Pionýrů, Hornická. Před touto etapou bude zřízena provizorní autobusová zastávka. Celá rekonstrukce skončí 30. září. „Etapy jsou navrženy tak, aby byl zachován provoz skrz obec Líně s co nejmenším dopadem na plynulost provozu. Celková délka úpravy činí 632,41 metrů,“ dodal Kuťák.

Technologie opravy všech etap bude podle Kuťáka spočívat v odfrézování stávávajících asfaltových ploch, následné odtěžení konstrukce komunikace, zasanování podkladu a nová realizace kompletního tělesa komunikace do původní podoby.