Za dvacet let se v okrese Rokycany přemístily pouze tři památky, teď se posunulo první zastavení křížové cesty na Kalvárii

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - čtvrtek, 18. květen 2023 16:52
Za dvacet let se v okrese Rokycany přemístily pouze tři památky, teď se posunulo první zastavení křížové cesty na Kalvárii Foto: město Rokycany

Opatrně rozebrat na pět částí a druhý den složit přibližně o 30 metrů dále. V Rokycanech během pondělí 15. a úterý 16. května přemístila restaurátorská firma první zastavení Křížové cesty na Kalvárii. V okrese Rokycany se jedná o zcela ojedinělou záležitost, kdy se přemisťují památky. Důvodem v tomto případě bylo posunutí od rušné komunikace směrem na Osek k nově budované dlážděné cestě. Ve středu 17. května bylo zahájeno restaurování Božích muk s plastikou Odpočívajícího Krista v Pivovarské ulici.

Kalvárie zastavení3Podle odbornice na památky, která má v gesci památkovou péči ORP Rokycany, z Odboru školství a kultury Městského úřadu Rokycany Jany Cinkeové, je přemisťování památek v okrese Rokycany je v posledních dvaceti letech opravdu ojedinělé. "A nejen zde. Musí být opravdu závažný důvod pro přesun, protože památka je prohlášena na daném místě a měla by být na něm zachována. Za dvě desetiletí orgán památkové ochrany povolil pouze přemístění (posunutí o zhruba 1,5 metru) kašny v ulici Míru v roce 2010 a v roce 2021 sochy Panny Marie v Podmoklech a nyní první zastavení křížové cesty s obrazem pan Ježíš odsouzen k smrti. Toto první zastavení již není na svém původním místě. Při úpravě komunikace na nemocnici bylo toto zastavení přibližně v 70. letech přemístěno,“ potvrdila.

Součástí projektu revitalizace Kalvárie je přemístění prvního zastavení křížové cesty z travnaté plochy blízko rušné komunikace k nově vybudované dlážděné cestě stejně, jako je tomu u ostatních zastavení. "Nová cesta, která doposud zcela chyběla mezi zastaveními až ke kapli, bude dlážděna lomovým kamenem,“ uvedla Šárka Kozlerová z Odboru rozvoje města Městského úřadu Rokycany, která má investici na starosti. Toto nové umístění je navrženo tak, aby první zastavení bylo umístěno do osy s ostatními. Oprava Křížové cesty je součástí dlouho očekávané revitalizace Husových sadů a Kalvárie. Rokycany revitalizaci připravují již od roku 2015. Hotovo by mělo být v březnu 2024. Náklady na revitalizaci obou částí jsou ve výši 18,9 milionu korun bez DPH. Jedná se o zelenou dominantu v severní části města. Nové umístění je podle Cinkeové rozhodně vhodnější, navazuje na novou úpravu cesty, a je zvoleno tak, aby zastavení bylo první v ose s ostatními cestou ke kapli.

„Během pondělního dne jsme rozebrali zastavení na pět částí, šlo to poměrně jednoduše a bez závady, pouze jsme museli lehce naříznout spáry při rozebírání. Zároveň jsme v pondělí vyzdili podstavec na novém místě. V úterý jsme zastavení sestavili a zaspárovali,“ řekli po montáži Jindřich Pánek a Miroslav Záveský z restaurátorské firmy Kamenosochařství Pánek, kteří společně památku vážící přes tunu přemístili.

V roce 2010 byla přemístěna zhruba o jeden a půl metru kašna u Základní školy, ulice Míru, Rokycany. „Důvodem bylo přebudování zatáčky v ulici Komenského kvůli průjezdu vozů integrovaného záchranného systému, především hasičů, kteří mají nedaleko výjezdní stanoviště,“ řekla Jana Cinkeová.

V Podmoklech byla socha Panny Marie přemístěná v roce 2021. „Od objektu bývalé školy, kde byla zaplocena, se socha přesunula o přibližně 20 metrů dále do veřejného prostranství, kde tvoří nyní přirozenou dominantu prostoru nad návsí. Socha po přestěhování byla zrestaurována. Barokní pískovcová socha z 18. století na hranolovém podstavci zakončeném vyloženou římsou, který nese nízký sokl ve tvaru komolého čtyřbokého jehlance je zeměkoule obtočená hadem. Na ní stojí postava Panny Marie v životní velikosti, ikonografického typu Immaculaty,“ doplnila Jana Cinkeová.

Ve středu 17. května začala také v Rokycanech oprava Božích muk s plastikou Odpočívajícího Krista v Pivovarské ulici. Hotovo by mělo být do konce října. Restaurátorské práce provede akademická sochařka a restaurátorka Helena Jahodová. Zděná boží muka s terakotovou sochou Krista Trpitele je nutné podrobit kompletnímu restaurátorskému zásahu, který má za cíl obnovit poslední restaurovanou podobu díla z roku 2006, tedy obnovit vymezení božích muk v terénu dlažbou, opravit a nahradit degradované omítky ve spodní části zděných podstavců do výšky 110 centimetrů, revidovat všechny části památky, vyčistit a konzervovat sochu Krista Trpitele a rehabilitovat zamřížovaný otvor středové niky. Do ruky Krista bude doplněn atribut rákosu. Celkové náklady na opravu kulturní památky jsou ve výši 324 tisíc korun, město získalo od Plzeňského kraje dotaci ve výši 150 tisíc korun.