Vodárna Plzeň chystá letos investice za stovky milionů korun

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 10. únor 2021 10:47
IMG_4009 foto: Vodárna Plzeň

Investice za stovky milionů korun chystá v letošním roce Vodárna Plzeň. Pokračuje výstavba zádržné nádrže Vinice a s ní spojené zvýšení kapacity kanalizace na Karlovarské třídě. Další zahajovanou stavbou je rekonstrukce kanalizačního sběrače v městské části Roudná poblíž centra. Dalších asi 230 milionů vloží do obnovy vodárenské infrastruktury.

Stavba Retenční nádrže na Vinicích za cca 130 milionů korun (více než 80 milionů zaplatí EU) byla zahájena vloni v květnu a potrvá do jara roku 2022. „V současné době je hotová základová deska a betonují a vyztužují se stěny nádrže,“ uvedl generální ředitel Vodárna Jiří Kozohorský. Retenční nádrž na severozápadním okraji Lochotínského parku pod křižovatkou ulic Karlovarská a Na Chmelnicích bude zadržovat a postupně uvolňovat až šest tisíc kubíků z přívalových dešťů. Vyřeší problémy s přetíženou kanalizací na Vinicích a Sylvánu a je klíčovou vodohospodářskou stavbou při budování severozápadního okruhu města Plzně.

Na jaře 2021 začne Vodárna s rekonstrukcí Roudenského kanalizačního sběrače za zhruba 93 milionů, která by měla trvat zhruba rok. Jde o jednu z páteřních kanalizačních stok města Plzně, kde v rámci zkapacitnění zrekonstruujeme cca 412 metrů kanalizace mezi ulicemi Pramenní a Boleveckou. Profil stoky bude navýšen na 1600 x 2100 mm a kromě toho tu bude provedena přeložka vodovodu. Po zkapacitnění sběrače se uvažuje s výhledovým napojením Fakultní nemocnice na Lochotíně. Na stavbu už je vydáno platné stavební povolení a připravujeme dokumentaci pro zadávací řízení. Stavba by měla být dokončena ve druhém čtvrtletí roku 2022.

V létě 2021 budou zahájeny práce na zkapacitnění stávající spojné komory v Karlovarské ulici. "Zde se sbíhá více kanalizačních stok a při pracích na vodohospodářských sítích budou nutná dopravní omezení tranzitní dopravy. Veřejné dopravy by se ale omezení dotknout neměla," upřesnila mluvčí Vodárny Dana Veselá.

Ve stejné době má podle předpokladů dojít k zahájení druhé etapy odkanalizování Lhoty. V první etapě Vodárna dokončila stavbu kanalizace v Plzni-Lhotě za více než 160 milionů korun. Na její vybudování získala evropskou dotaci z Operačního programu Životní prostředí v rámci Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti ve výši cca 89 milionů korun.