Voda a civilizace. Úspěšná česká výstava unikátních fotografií dorazila i do Plzně

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 17. září 2020 12:46

Výstava Voda a civilizace, kterou si jen v Praze loni prohlédly stovky tisíc lidí, zamíří v polovině září 2020 do Plzeňského kraje. Venkovní expozice ukáže zdarma na velkoformátových panelech klíčový význam životodárné tekutiny, její minulost, přítomnost a budoucnost na zemi. Diváci se mohou začíst do textů od řady světově uznávaných vědců a prohlédnout si fotografie pocházející od Austrálie přes Evropu a Afriku až po Grónsko a Ameriku, a to včetně zajímavých záběrů vodohospodářských projektů v Plzeňském kraji. Výstavu mohou zhlédnout návštěvníci až do 14. října. Expozice je navíc šetrnější k životnímu prostředí. V noci ji nasvítí solární panely.

Čtyřiadvacet panelů výstavy je možné vidět i po setmění – díky nasvícení alternativními zdroji. „Voda byla u vzniku života a paradoxně není vyloučené, že může přispět i k jeho krizi. Je totiž v přirozenosti lidské mysli brát současný stav jako záruku jeho věčného trvání. Ano, vody je stále ještě dost. To se však může skokově změnit ze dne na den. Může, pokud si skutečně neuvědomíme a nedojde nám, že to, jak bude vypadat naše budoucnost, jejíž je voda zásadní součástí, není záležitost jen politiků nebo vodohospodářů, ale nás všech. Výstava Voda a civilizace má od začátku jeden zásadní cíl – přimět lidi přemýšlet o světě a vodě a uvědomit si svůj díl odpovědnosti za ně. Naši budoucnost máme jen a jen v našich rukou. A nikdo to za nás neudělá. O tom svědčí i dějiny člověka na této planetě,“ říká kurátor a spoluautor výstavy Miroslav Bárta, prorektor Univerzity Karlovy v Praze, archeolog a egyptolog.

Cílem výstavy je oslovit širokou veřejnost a ukázat klíčový význam vody pro existenci člověka od pravěku po dnešek, včetně přehledu současné situace a možných budoucích scénářů vývoje. „Před Českou republikou neleží naléhavější a důležitější úkol, než je příprava a adaptace na dopady změny klimatu, především na dlouhotrvající sucho, ale i přívalové deště a náhlé záplavy. To nezvládneme bez zdravé a pestré krajiny, o kterou musíme pečovat tak, abychom v ní dokázali co nejvíce vody zadržet. Voda je prostě základem života,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

V Plzeňském kraji si vody umí vážit

„Bez koloběhu vody v přírodě by naše planeta vypadala úplně jinak a nebyl by na ní žádný život. Voda je v tomto ohledu poklad, který bychom měli střežit, starat se, aby byla čistá, bylo jí dostatek, správně s ní hospodařit a vážit si jí. Platí proto jednoduše název písničky, která se jmenuje „Voda živá“. To si u nás v kraji uvědomujeme, chceme, aby náš kraj nezůstal na suchu a podnikáme konkrétní kroky, “ říká Mgr. Radka Trylčová, radní Plzeňského kraje.

Všechny vodní toky, jejich přítoky a vodní díla na nich spravuje v Plzeňském kraji státní podnik Povodí Vltavy. Jak upozorňuje jeho ředitel Petr Kubala, velká část obyvatel regionu je napojena na spolehlivé zdroje kvalitní pitné vody, kterými jsou vodárenské nádrže Lučina, Žlutice a Nýrsko. Vodu pro plzeňský průmysl, pro nadlepšování průtoku na Mži a Berounce v době sucha, ale i povodňovou ochranu a bohaté rekreační využití obyvatel poskytuje vůbec největší vodní nádrž v regionu-Hracholusky. „V jejím povodí jsme zahájili ve spolupráci s Plzeňským krajem řadu opatření vedoucí ke zlepšení kvality vody. Obdobné projekty jsou i v povodí řeky Úhlavy, mimo jiné i s cílem eliminovat nebezpečí velkých havárií, ohrožujících dodávky vody pro čtvrt milionu obyvatel. V Plzni na Radbuze byla loni otevřena nová náplavka v samotném centru města. Výstava ´Voda a civilizace´ nám názorně ukazuje, jak zásadní, a přitom křehká je rovnováha mezi vodou a lidskou civilizací. Mějme tedy při procházení výstavou oči i mysl otevřené a přemýšlejme! Nezapomínejme, že bez vody to nepůjde,“ shrnuje Petr Kubala, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy.

Fotografie, které budou na velkoformátových v noci nasvícených panelech k vidění, pocházejí z mnoha institucí a od řady autorů. Snímky zachycují například prameny Amazonky, výzkum chování velryb a delfínů i záběry vody v různých skupenstvích, nebo ničivou povodeň v Praze v roce 2002.

Generálním partnerem putovní výstavy Voda a civilizace je Skupina ČEZ. „České země patří v historii využívání vody pro výrobu elektřiny mezi průkopníky a technologické lídry, ostatně Kaplanovy turbíny dnes najdete ve vodních elektrárnách po celém světě. Voda je cenným zdrojem ekologické elektřiny a významně přispívá k hladkému chodu celé energetické soustavy. Ať už se jedná o velká vodní díla nebo maličké elektrárny na menších tocích. Plně si uvědomujeme, že se voda stává stále vzácnější, a proto hledáme možnosti její úspory všude, kde to jde. Spotřeba pitné vody v elektrárnách ČEZ loni klesla o výrazných 11 procent. Srovnání s rokem 2001 ukazuje dokonce dramatické 65% snížení odběru,“ říká Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s.

„Tématem vody se zabývám již několik let a jsem ráda, že k realizaci expozice dochází právě teď. Máme za sebou suchá léta i zimy a téma nedostatku vody, a především nehospodárné zacházení s vodou je na pováženou. Mnozí z nás mají patrně pocit, že když otočí kohoutkem, tak voda z něj poteče navždy. A tato výstava nás má z tohoto omylu vyvést,“ říká Olga Menzelová producentka výstavy.