Vladislav Třeška, jedna z největších osobností české chirurgie, byl skromný až do poslední chvíle

Zveřejněno v Západočeský kraj
Od - neděle, 19. únor 2023 13:40
Vladislav Třeška, jedna z největších osobností české chirurgie, byl skromný až do poslední chvíle Foto: ZAK TV

Skromnost u každého není samozřejmostí, zvlášť potom v případě velkých osobností, jakou byl právě profesor Vladislav Třeška, otec dvou dcer a také milovník tenisu. Který, jak už jsme psali, zesnul v pátek 17. února, kdy podle našich informací podlehl ve věku pětašedesáti let zákeřné nemoci, se kterou dlouho bojoval.

Celý svůj život přistupoval ke všemu a ke všem s velkou pokorou a úctou. I díky tomu byl nejen ve světě medicíny, ale i v oblasti školství a vzdělávání natolik uznávanou osobností. "Pokud někdo označí moji práci za úspěšnou, moc mě to těší. Patří mi, ale tak deset procent zásluh, ten zbytek musím přenechat kolegům, osvíceným šéfům, rodině a paní Štěstěně," řekl koncem loňského roku v rozhovoru pro odborný magazín Braunoviny. Kromě toho také stále zdůrazňoval, že kvalita se pozná podle toho, jak se zdravotníci chovají k pacientovi. I přesto, že jen několik měsíců nazpět si na pražském hradě převzal medaili 1. stupně za svoje zásluhy o stát, kdy významně přispěl k rozvoji vědy, výchovy a školství, skromnost ho neopustila.

Jako jeden z průkopníků české i evropské jaterní chirurgie a také průkopník cévní a transplantační chirurgie stihl za svůj úctyhodný a příkladný život vydat více než čtyři sta domácích a zahraničních publikací, ze kterých mohou nyní čerpat jeho "nástupci", mladší kolegové. I když osobnost, jakou přednosta Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni a proděkan plzeňské Lékařské fakulty Univerzity Karlovy byl, nikdo nenahradí, zanechal za sebou velký odkaz.

Plzeňský kraj i celé Česko nyní oplakává a připomíná si tohoto výjimečného člověka. S velkým zármutkem v srdci vyjadřují mnozí jeho rodině a pozůstalým upřímnou soustrast. "Společnost přisla o významnou osobnost s velkým srdcem. Je nám to velice líto", říká za mediální skupinu Euronova Group její majitel Radek Novák.