Více zeleně, hřiště či kavárna. Skvrňany čeká velká revitalizace

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pátek, 22. listopad 2019 10:34

Nová zóna pro trávení volného času vznikne ve vnitrobloku v ulici Karla Steinera na Skvrňanech. Místní obyvatelé se mohou těšit na kavárnu, rozšířené hřiště a další novinky.

Lidé měli možnost se v průběhu května a června letošního roku vyjádřit k současnému stavu prostranství i k případným změnám, ke kterým by mělo dle jejich názoru dojít. Svůj názor mohli předat zástupcům města jak na osobním setkání, tak v on-line anketě. „Místní obyvatelé si v místě nejvíce přáli více zeleně, rozšíření vodního prvku a také umístění nějaké kavárny či cukrárny, která jim zde velmi chybí a která by dle jejich názoru prostor znovu oživila,“ říká Richard Jedon z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Návrh revitalizace zohlednil většinu požadavků, které ze setkání vzešly. Výrazně se v něm mění poměr zpevněných a nezpevněných ploch. V návrhu je doplněna zeleň ať už se jedná o pobytový nebo okrasný trávník či nové stromy, které by v letních měsících měli přinést kýžený stín. Zároveň však návrh nezapomíná ani na stromy, které již v území jsou.

„Současné stromy nemají dobré podmínky pro život. Je potřeba se postarat o jejich kořenový systém, aby měl dostatek prostoru a vláhy. Jen tak může zeleň prosperovat,“ uvedl architekt Josef Váně. V rámci revitalizace architekti navrhli i způsob, jakým upravit podloží. "Zejména jsme mysleli na kvalitní zasakování, které má stromům a zeleni celkově dodat potřebnou vodu, místo toho aby bezúčelně odtekla do kanalizace," dodal Váně.

V návrhu nechybí ani hřiště, které je oproti současnému stavu otevřenější. Architekti doplnili i možnost umístění parkurového hřiště, hřiště na pétanque či prostor pro nový interaktivní vodní prvek, který si místní v průzkumu také velmi přáli. Přibýt by mimo jiné měl i altán, pod který je možné umístit například mobilní kavárnu. Navazující dřevěná paluba pak poskytne místo pro umístění venkovního posezení.