Většina nemocnic v kraji ruší stav hromadného postižení osob

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pátek, 9. duben 2021 15:23
IMG_20200917_145802_DRO ilustrační foto: Nemocnice Stod

Vzhledem k aktuální epidemické situaci a obsazenosti nemocnic v kraji došlo ke zrušení režimu hromadného postižení osob v lůžkových zařízeních v kraji. O týden tento režim prodlouží pouze nemocnice Privamed v Plzni.

Epidemická situace podle ředitele Krajské hygienické stanice v Plzni Michala Bartoše i nadále vykazuje pokles nově nemocných. "Týdenní incidence opět poklesla, a to na hranici zhruba 1 050 nově diagnostikovaných covid pozitivních. Denní přírůstek v Plzeňském kraji pak nepřekročil v tomto týdnu 270 nemocných," uvedl.

Klesající nemocnost potvrdil také krajský koordinátor lůžkové péče Jan Beneš. V kraji je k dnešnímu dni hospitalizováno 320 covid pozitivních pacientů, z toho na lůžkách intenzivní péče je jich celkem 78. I nadále ale je na odděleních resuscitační péče velký počet pacientů, kteří již nevykazují onemocnění covid-19, ale potřebují intenzivní péči. Proto je velmi zatížena oblast postcovidové péče. Vzhledem k obsazenosti lůžek ve všech zařízeních v kraji rozhodl krajský krizový štáb na základě doporučení koordinátora lůžkové péče o odvolání režimu hromadného postižení osob. „Vlna onemocnění covid-19 vykazuje pokles, zátěž zdravotnických zařízení v kraji už není tak významná. Proto jsme se rozhodli k dnešnímu dni ukončit režim hromadného postižení osob po domluvě s řediteli nemocnic jak krajských tak i Fakultní nemocnice, Mulačovy nemocnice a Sušické nemocnice. O týden déle chce vzhledem k situaci ve svém zařízení zachovat tento režim nemocnice Privamed v Plzni. Tuto skutečnost pak musí nemocnice nahlásit na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu,“ vysvětlila hejtmanka Ilona Mauritzová po jednání krajského krizového štábu.

Vyočkováno bylo přes 100 tisíc dávek

V tomto týdnu Plzeňský kraj překročil hranici 100 000 dávek. "K dnešnímu dni je celkem vyočkováno 106 768 dávek. Druhou dávkou má očkování ukončené 36 261 osob. V kategorii 80+ je vyočkováno 26 957 dávek," potvrdila mluvčí kraje Eva Mertlová. Vzhledem k otevření škol a postupnému návratu dětí i zaměstnanců zařízení do škol je v Plzeňském kraji vysoký počet očkovaných pedagogických i nepedagogických pracovníků, minimálně první očkování má za sebou 10 528 z nich.

Dodávky vakcín jsou ale i nadále proti příslibu ministerstva nízké. Na duben je do Plzeňského kraje příslib dodávky vakcíny Comirnaty (Pfizer) 13 plat (15 210 dávek) týdně. V tomto týdnu byla dodávka odpovídající. Vakcína Comirnaty je jediná, u níž je dán výhled na duben. "U vakcíny Moderna není žádný plán ministerstva zdravotnictví, dodávky mají výpadky. V tomto týdnu do kraje přišla dodávka 4 000 dávek této vakcíny, která bude téměř v celém rozsahu využita na pokrytí druhých dávek," potvrdila mluvčí kraje Eva Mertlová. Vakcína AstraZeneca, kterou v Plzeňském kraji mají očkovat výhradně praktičtí lékaři, v tomto týdnu měla být dovezena ve výši 800 dávek. Dodávka ale bude zpožděna. „Vakcínu AstraZeneca dostaneme až příští týden a tím se dostáváme na výpadek v tomto týdnu. Navíc máme informaci, že někteří praktičtí lékaři dostávají tuto vakcínu se zpožděním,“ konstatovala hejtmanka Ilona Mauritzová.