×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 10008

V přestárlých lesích na okraji Plzně začala těžba dřeva

Zveřejněno v Z Plzně
Od - sobota, 18. únor 2023 06:40
V přestárlých lesích na okraji Plzně začala těžba dřeva ilustrační. Foto: pixabay

V přestárlých lesních porostech městského lesa mezi Novou Hospodou a Valchou budou v únoru a v březnu lesníci těžit dřevo. Jde o několik menších lesních ploch sousedících s cestami, které využívají pěší a cyklisté nejen z okolních domů. Návštěvníci lesa by měli být ohleduplní, dodržovat pokyny lesníků a s ohledem na vlastní bezpečnost nevstupovat do míst, kde se aktuálně těží.

230217 káceníValcha NováHospoda FINPodle náměstka primátora pro dopravu a životní prostředí Aleše Tolara pplánovaná těžba dřeva probíhá podle schváleného lesního hospodářského plánu. "Počítáme s tím, že stávající lesní plochy přibližně do roka osázíme novými sazenicemi hlavně listnáčů, aby byl les ve stávajících klimatických podmínkách odolnější proti škůdcům i nedostatku srážek,“ podotkl. Jde o několik menších ploch do rozlohy půl hektaru. "Nechceme, aby v lese vznikaly větší paseky, do kterých se opírá slunce nebo vítr,“ uvedl vedoucí Úseku lesů a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně Richard Havelka.

„Jedná se o přestárlé lesní porosty, které měly být dle platného Lesního hospodářského plánu těženy již dříve, ale museli jsme upřednostnit kůrovcovou těžbu a těžbu způsobenou větrnou kalamitou. Některé porosty jsou 150 až 160 let staré, obvykle probíhá úmyslná obnovní těžba již v porostech, které jsou staré 90 až 120 let.,“ vysvětlil Ladislav Jára ze Správy veřejného statku města Plzně, který má lesní porosty na starosti.

Kácení probíhá jen za dne, a to pouze v pracovní dny. Návštěvníci by měli být ohleduplní, dodržovat pokyny lesníků a s ohledem na vlastní bezpečnost nevstupovat do míst, kde se aktuálně těží. To se týká návštěvníků lesa i těch, co půjdou či na kole pojedou po lesních cestách, které v polesí vedou. Za příznivých klimatických podmínek mohou práce skončit již počátkem března.

Stávající smrkové porosty má v budoucnu nahradit nový, hlavně listnatý les. Budoucí les budou převážně tvořit duby a buky, zbytek budou borovice a příměs dalších melioračních a zpevňujících dřevin. Díky menším pasekám, které nyní vzniknou, se les postupně obnoví a jeho druhová skladba bude lépe odolávat klimatickým změnám. Takzvaná obnovní těžba se v městských lesích provádí každoročně v souladu se schváleným lesním hospodářským plánem, který je schvalován Krajským úřadem Plzeňského kraje na období 10 let.