V práci je důležité cítit se bezpečně. Podívejte se, kam umístit svůj podnik

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pátek, 27. březen 2020 10:05

COMTES FHT a.s. se sídlem v Dobřanech je soukromá výzkumná organizace, která se zabývá aplikovaným výzkumem kovových materiálů, vývojem metalurgických technologií a materiálovými zkouškami a analýzami. Společnost byla založena v roce 2000 jako inženýrská kancelář s pěti zaměstnanci a během své téměř dvacetileté historie si vybudovala pozici české jedničky a předního evropského hráče ve svém oboru. V současné době zaměstnává přes sto pracovníků a dosahuje ročního obratu více než 150 milionů korun.

https://youtu.be/g-SAVJwNqJQ

V letech 2011-2014 společnost vybudovala v evropském měřítku jedinečné Západočeské materiálově-metalurgické centrum, jehož součástí je vývojová hala vybavená vakuovou tavicí pecí, kovacím lisem, válcovací linkou a dalšími zařízeními, s jejichž pomocí je možné vyrobit v prototypovém množství (zhruba 50-500 kilogramů) různé druhy slitin a přepracovat je na běžné průmyslové polotovary, jako jsou tyče, plechy, dráty apod. Klíčovým úspěchem však není samotné pořízení této vývojové infrastruktury, ale především skutečnost, že jsou instalovaná zařízení pravidelně využívána k řešení vývojových úkolů, na kterých COMTES FHT spolupracuje s firmami z automobilového průmyslu, energetiky, speciálního strojírenství a dalších oborů.

V roce 2019 byl dokončen projekt vědecko-technického parku VTP COMTES, jehož ambicí je posílit propojení výzkumné organizace COMTES FHT s průmyslovými firmami zejména v plzeňském regionu. V nově vzniklém vědecko-technickém parku jsou k dispozici výrobní i kancelářské prostory pro startupy i menší vývojové skupiny, které jsou součástí různých průmyslových podniků. Firmy zde mohou profitovat nejen z moderního a reprezentativního zázemí, ale také z exkluzivní spolupráce s výzkumníky ze společnosti COMTES FHT. Služby výzkumné organizace jsou totiž nájemníkům vědecko-technického parku poskytovány za speciálních, zvýhodněných podmínek s dotací v režimu de minimis. V současné době VTP COMTES nabízí k pronájmu posledních 16 volných kanceláří.

Prostory VTP COMTES dnes využívá zhruba desítka firem a organizací. V oblasti výzkumu a vývoje je velmi aktivní především Klastr MECHATRONIKA, který představuje funkční platformu pro spolupráci podniků, výzkumných organizací, škol i dalších institucí zaměřenou na zvyšování konkurenceschopnosti členských firem a udržitelný rozvoj regionu. Klastr svým členům nabízí také služby v oblasti marketingu, např. formou zastupování na veletrzích.

Výzkumná organizace COMTES FHT v dnešní době spolupracuje jako vývojový partner a akreditovaná materiálová laboratoř s mnoha předními průmyslovými podniky, jako jsou Škoda Auto, Škoda Transportation, Doosan, Benteler, Mubea, Volkswagen, Straumann a řada dalších. Tito i další zákazníci těží nejen ze špičkového vybavení laboratoří a odborných kompetencí pracovníků společnosti, ale především z prakticky orientovaného přístupu k řešení vývojových problémů. Díky tomu vznikají technicky i komerčně zajímavé výsledky, se kterými pak široká veřejnost přichází do kontaktu například při jízdě dopravními prostředky nebo při odběru elektřiny ze sítě a také je využívají například chirurgové při operacích nebo švýcarští hodináři při sestavování složitých mechanických strojků.

Společnost je v neposlední řadě také odpovědným zaměstnavatelem, který podporuje volnočasové aktivity svých zaměstnanců, umožňuje zkrácené úvazky a úvazky s plovoucí pracovní dobou a poskytuje pracovníkům řadu dalších benefitů.

PR